Konkurs Kto Ty jesteś?… – przypomnienie

Mamy świetną wiadomość!!! Zgłoszenia na konkurs można wysyłać do poniedziałku 27 kwietnia 2020r. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym!

Regulamin przedszkolnego konkursu wokalno- recytatorskiego
„Kto Ty jesteś? Polak mały…”

1. Organizator:
Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 15.

2. Cel konkursu:
– kształtowanie tożsamości narodowej, poczucia przynależności do narodu i kraju oraz postawy patriotycznej,
– zachęcanie dzieci do uczestnictwa we wszelkiej działalności kulturalnej,
– kultywowanie miłości i szacunku do naszej ojczyzny,
– inspirowanie twórczości artystycznej dzieci i zachęcanie do rozwijania uzdolnień.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 1 Sióstr Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Uczestnik konkursu może utwór recytować lub śpiewać a cappella, przy akompaniamencie własnym lub towarzyszącym (jeden instrument, np. gitara lub fortepian), może też korzystać z podkładów muzycznych (pół playback) zapisanych na płycie audio CD. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
Konkurs ma charakter indywidualny i powinien odznaczać się oryginalną twórczością dzieci biorących w nim udział. Praca powinna posiadać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, tytuł piosenki lub wiersza, nazwa grupy przedszkolnej.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. Prace nie podlegają zwrotowi. Uczestnik konkursu, poprzez udział w konkursie, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem praw autorskich. Wszystkie wykonane prace konkursowe będą prezentowane na stronie internetowej przedszkola oraz Facebooku.

4. Miejsce i termin składania prac:
Prace konkursowe w formie nagrań należy wysyłać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie do dnia 24.04.2020r. na adres konkurs.psrm@gmail.com

5. Kryteria oceny prac konkursowych:
Prace konkursowe muszą być zgodne z tematem konkursu. Oceniane będzie przede wszystkim wykonanie, pomysłowość, zaangażowanie.

6. Ocena prac konkursowych:
Prace będą oceniane przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 28.04.2020r. Nagrody w postaci dyplomów zostaną wysłane na adresy mailowe, z których otrzymamy prace konkursowe.

Regulamin konkursu Kto Ty jesteś

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor