Konkurs Palm

Serdecznie zapraszamy na Rodzinny konkurs:

„PALM WIELKANOCNYCH”

Konkurs odbędzie się dn. 03.04.2017 r.  (data złożenia prac).

Do konkursu zapraszamy rodziny dzieci uczęszczających do

Katolickiego Przedszkola nr 1 Sióstr Rodziny Maryi.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
dn. 05.04.2017 r. (środa).

Regulamin konkursu

„PALM WIELKANOCNYCH”

Cele konkursu:

 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy;
 • Przekaz wartości i tradycji religijnych w rodzinie;
 • Wzmocnienie więzi rodzinnych i czerpanie radości ze wspólnie wykonywanej pracy;
 • Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej;

Warunki udziału:

 • Do konkursu zapraszamy wszystkie chętne rodziny;
 • Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 03.04.2017 roku złożyć własnoręcznie wykonaną palmę do nauczycielek
  w grupach;
 • Każda palma powinna zawierać metryczkę przytwierdzoną do palmy zawierająca następujące informację: imię i nazwisko rodziny oraz nazwę grupy przedszkolnej;

 

Ocena konkursowa:

 • Oceny prac dokonuje powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa, która oceniając będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

kompozycję palmy

staranność i pracochłonność wykonania

– pomysłowość i inwencję twórczą

– dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych (bazie, bukszpan, suche kwiaty, bibuła itp.).

 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności:
  gotowe palmy wielkanocne,

Termin rozstrzygnięcia konkursu 05.04.2017 rok

 

 

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor