Konkurs Palm pt. „Hosanna Synowi Bożemu”

W Niedzielę Palmową, która rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia, odbył się Rodzinny Konkurs palm: „Hosanna Synowi Bożemu”. Konkurs jest prowadzony w przedszkolu od kilku lat i polega na wspólnym przygotowaniu przez dzieci . W tym roku szkolnym konkursowi postanowiono nadać jeszcze szerszy wymiar i zorganizować Rodzinny Konkurs by do działań zaangażować całą Rodzinę. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy, przekaz wartości i tradycji religijnych w rodzinie, wzmocnienie więzi rodzinnych i czerpanie radości ze wspólnie wykonywanej pracy oraz wspólne uczestniczenie we Mszy Świętej w Niedzielę Palmową.

Po zakończonej uroczystej Eucharystii Jury w składzie:

  1. Henryk Soroka,
  2. Dyrektor Zofia Kuska,
  3. Przełożona Irena Pastuszka,
  4. Katarzyna Leszczyńska

wyłonili laureatów tegorocznego rodzinnego konkursu palm:

I miejsce – Rodzina Bonieckich, Rodzina Jakubowskich, Rodzina Rdzanek,

II miejsce – Rodzina Stańko, Rodzina Dudek, Rodzina Iwon,

III miejsce – Rodzina Kaniewskich, Rodzina Pasterczyk, Rodzina Zajda.

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy okolicznościowe i nagrody rzeczowe. Nagrodami pocieszenia dla pozostałych uczestników były cukrowe baranki.

Organizatorzy w składzie s. Maria Król i s. Izabela Dziedzic gratulowały zwycięzcom i podziękowały wszystkim rodzinom, które podjęły trud przygotowania pięknych palm i zapraszały do zaangażowania się w konkurs na rok następny.

 

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor