PRZEDSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI ,,BRZECHWA I TUWIM DZIECIOM”

PRZEDSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
,,BRZECHWA I TUWIM DZIECIOM”

28.02.2017 r. w naszej placówce odbył się Przedszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem ,,Brzechwa i Tuwim dzieciom”.
Celem konkursu było popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy i Juliana Tuwima,
zachęcanie do wspólnego czytania z dziećmi literatury polskiej, w tym poezji dla dzieci,
rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich na forum społeczności przedszkolnej.
Komisja dokonała oceny występów małych artystów wg następujących kryteriów:
– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie;
– interpretacja tekstu, dykcja, staranna wymowa;
– ogólny wyraz artystyczny (gest sceniczny, element ruchu, strój).
Dzieci były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3, 4-latki i 5,6-latki.
W grupie dzieci młodszych wystąpiło 13 przedszkolaków, które zajęły następujące miejsca:
I miejsce- Natalia Kouni za wiersz J. Brzechwy ,,Pchła Szachrajka” /grupa Pszczółki/
II miejsce- Gabriela Rzepka za wiersz J. Tuwima ,,Kotek”/ grupa Motylki/
III miejsce: Sz. Bień- ,,Żuk” J. Brzechwa /grupa Pszczółki/
A. Bogucka – ,,Skarżypyta” J. Brzechwa / grupa Motylki/
M. Cetera- ,,Skarżypyta” J. Brzechwa /grupa Krasnoludki/
F. Drogosz- ,,Pomidor” J. Brzechwa /grupa Krasnoludki/
Ł. Dziułka- ,,Samochwała” J. Brzechwa / grupa Motylki/
D. Firmanty- ,,Spóźniony słowik” J. Tuwim /grupa Pszczółki/
T. Grzybowska- ,,Skakanka” J. Tuwim / grupa Motylki/
L. Maj- ,,Idzie Grześ” J. Tuwim /grupa Pszczółki/
D. Orczyk- ,,Idzie Grześ” J. Tuwim / grupa Motylki/
M. Zagórska- ,,Bambo” J. Tuwim /grupa Krasnoludki/

W grupie dzieci starszych wystąpiło 15 przedszkolaków, które zajęły następujące miejsca:
I miejsce- Z. Gębura za wiersz ,,W aeroplanie” J. Tuwima /grupa Biedronki/
II miejsce- J. Kurek za wiersz ,,Bambo” J. Tuwima /grupa Biedronki/
III miejsce: F. Biskupski- ,,Pan Hilary” J. Tuwim /grupa Jeżyki/
F. Frąk- ,,Żuraw i czapla” J. Brzechwa /grupa Żabki/
N. Gruszczyńska- ,,Bambo” J. Tuwim /grupa Jeżyki/
P. Gumuła- ,,Skarżypyta J. Brzechwa /grupa Żabki/
W. Kamińska- ,,Tańcowała igła z nitką” J. Brzechwa /grupa Żabki/
A. Krowińska- ,,Samochwała” J. Tuwim /grupa Jeżyki/
A. Krzemiński- ,,Na straganie” J. Brzechwa /grupa Jeżyki/
M. Majewski- ,,Szelmostwa lisa Witalisa” J. Brzechwa /grupa Biedronki/
M. Mickiewicz- ,,Psie smutki” J. Brzechwa /grupa Jeżyki/
M. Olszewska- ,,Na wyspach Bergamutach” J. Brzechwa /grupa Jeżyki/
L. Ołubiec- ,,Sum” J. Brzechwa /grupa Biedronki/
M. Wiatrowska- ,,Abecadło” J. Tuwim /grupa Jeżyki/
W. Zając- ,,Wszyscy dla wszystkich” J. Tuwim /grupa Żabki/

Występy małych artystów oglądali rodzice i rówieśnicy z grup.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i słodycze.

Wszystkim gratulujemy!

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor