Przedszkolny konkurs recytatorski „Brzechwa i Tuwim dzieciom”

REGULAMIN
PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„BRZECHWA I TUWIM DZIECIOM”

1. Organizatorzy:
Organizatorem konkursu jest Katolicki Zespół Edukacyjny
w Ostrowcu Św. – Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi.

2. Cele konkursu:
– popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy i Juliana Tuwima;
– zachęcanie do wspólnego czytania z dziećmi literatury polskiej, w tym poezji dla dzieci;
– rozwijanie zdolności recytatorskich;
– zainteresowanie dzieci poezją;
– umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności recytatorskich na forum społeczności przedszkolnej.

3. Zasady uczestnictwa:
– konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do przedszkola;
– rodzic przygotowuje dziecko do konkursu poprzez pamięciowe opanowanie wiersza J. Tuwima lub J. Brzechwy;
– konkurs będzie miał formę prezentacji wybranych utworów poetyckich Juliana Tuwima i Jana Brzechwy;
– w konkursie mogą brać udział dzieci przygotowane i zgłoszone przez rodziców do wychowawców grup w terminie do 20.02.2017 r.

4. Termin przeprowadzenia konkursu:
Konkurs recytatorski zostanie przeprowadzony dnia 28.02.2017 r. (wtorek) w Katolickim Zespole Edukacyjnym w Ostrowcu Św. – Przedszkolu Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi.

5. Kryteria oceny:
Komisja dokonuje oceny występów dzieci
wg następujących kryteriów:
– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie;
– interpretacja tekstu, dykcja, staranna wymowa;
– ogólny wyraz artystyczny
(gest sceniczny, element ruchu, strój).

6. Nagrody dla laureatów:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

Zapraszamy wszystkie dzieci do uczestnictwa
w konkursie

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor