O Przedszkolu

Witamy w Naszym
Przedszkolu Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Mając na uwadze, że:

„Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy,
w które można wyposażyć dzieci:
pierwszą są korzenie,
drugą – skrzydła” / Hadding Carter

pragniemy, aby owocem działań podejmowanych przez nasze przedszkole we  współpracy z rodziną dziecka i jego środowiskiem lokalnym był

 „PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANY CZŁOWIEK ”

Pomagamy dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych, kochającego Ojczyznę, pamiętającego, że najwyższą wartością jest Bóg.

null

DOSKONAŁA OPIEKA

Oferujemy opiekę na najwyższym poziomie. Możecie być Państwo spokojni o swoje dzieci.
null

PEŁNE BRZUSZKI

Dbamy, by dzieci były syte i miały energię do zabawy
null

EDUKACJA POPRZEZ ZABAWĘ

Najlepsze efekty edukacyjne osiąga się łącząc naukę z zabawą.
null

WYGODNY DOJAZD

Nasza lokalizacja oraz duży parking są naszym niewątpliwym atutem.

Poznaj naszą kadrę

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą profesjonalną kadrę. Wykwalifikowani i dobrze wykształceni nauczyciele zmienią proces edukacyjny we wspaniałą zabawę z dziećmi!

s. Danuta Gromada
dyrektor
s. Marzena Jończyk
nauczyciel
s. Lidia Tendelska
nauczyciel
s. Elżbieta Twaróg
nauczyciel
Teresa Słowikowska
nauczyciel
Ewelina Miszczyszyn-Łapa
nauczyciel
Angelika Szczepanowska
nauczyciel
Aleksandra Szelmanowska
nauczyciel
Anna Kwiecińska
nauczyciel
Małgorzata Chuchmała
nauczyciel gimnastyki
Elżbieta Skoczewska
logopeda
Barbara Smok
nauczyciel języka angielskiego

Nasza Misja

  • Jesteśmy dla każdego Dziecka w wieku przedszkolnym.
  • Istniejemy po to, aby Dziecko poprzez wszechstronne wykształcenie mogło się w pełni i harmonijnie rozwinąć jako osoba,  przyjmując za podstawę chrześcijański system wartości głoszony przez Kościół katolicki.
  • Będziemy towarzyszyć Dziecku w drodze życia i wspomagać Go, aby mądrze wzrastało ku dorosłości w kulturze i wartościach chrześcijańskich oraz w szacunku dla Ojczyzny i ludzkiej pracy.
  • Pomożemy Dziecku nabyć umiejętności rozróżniania dobra i zła oraz doświadczać prawdziwego szczęścia z wyboru i czynienia dobra.
  • Będziemy czuwać nad bezpieczeństwem Dziecka i ochraniać go przed negatywnymi wpływami otoczenia.
  • We wszystkich poczynaniach przedszkola wobec Dziecka będziemy otwarci przede wszystkim na współpracę z rodzicami, a także na współpracę ze środowiskiem lokalnym.
  • Będziemy wspierać rodzinę w procesie wychowania i edukacji Dziecka poprzez wskazywanie zasad oraz wartości życia zgodnego z Ewangelią.
  • W realizacji naszych zamierzeń kierujemy się słowami  Jana Pawła II :

 

„ W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był” a nie tylko więcej ”miał”; aby więc poprzez wszystko co „ma”, co „posiada” umiał
bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim” ale także „dla drugich”.
– Jan Paweł II