O Przedszkolu

Witamy w Naszym
Przedszkolu Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Mając na uwadze, że:

„Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy,
w które można wyposażyć dzieci:
pierwszą są korzenie,
drugą – skrzydła” / Hadding Carter

pragniemy, aby owocem działań podejmowanych przez nasze przedszkole we  współpracy z rodziną dziecka i jego środowiskiem lokalnym był

 „PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANY CZŁOWIEK ”

Pomagamy dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych, kochającego Ojczyznę, pamiętającego, że najwyższą wartością jest Bóg.

null

DOSKONAŁA OPIEKA

Oferujemy opiekę na najwyższym poziomie. Możecie być Państwo spokojni o swoje dzieci.
null

PEŁNE BRZUSZKI

Dbamy, by dzieci były syte i miały energię do zabawy
null

EDUKACJA POPRZEZ ZABAWĘ

Najlepsze efekty edukacyjne osiąga się łącząc naukę z zabawą.
null

WYGODNY DOJAZD

Nasza lokalizacja oraz duży parking są naszym niewątpliwym atutem.

Poznaj naszą kadrę

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą profesjonalną kadrę. Wykwalifikowani i dobrze wykształceni nauczyciele zmienią proces edukacyjny we wspaniałą zabawę z dziećmi!

s. Danuta Gromada
dyrektor
s. Marzena Jończyk
nauczyciel
s. Lidia Tendelska
nauczyciel
s. Elżbieta Twaróg
nauczyciel
Teresa Słowikowska
nauczyciel
Ewelina Miszczyszyn-Łapa
nauczyciel
Angelika Szczepanowska
nauczyciel
Aleksandra Szelmanowska
nauczyciel
Anna Kwiecińska
nauczyciel
Małgorzata Chuchmała
nauczyciel gimnastyki
Elżbieta Skoczewska
logopeda
Barbara Smok
nauczyciel języka angielskiego
Anna Cesarska
pedagog
Marlena Kargul
psycholog
Kinga Szczepańska
pedagog specjalny

Nasza Misja

  • Jesteśmy dla każdego Dziecka w wieku przedszkolnym.
  • Istniejemy po to, aby Dziecko poprzez wszechstronne wykształcenie mogło się w pełni i harmonijnie rozwinąć jako osoba,  przyjmując za podstawę chrześcijański system wartości głoszony przez Kościół katolicki.
  • Będziemy towarzyszyć Dziecku w drodze życia i wspomagać Go, aby mądrze wzrastało ku dorosłości w kulturze i wartościach chrześcijańskich oraz w szacunku dla Ojczyzny i ludzkiej pracy.
  • Pomożemy Dziecku nabyć umiejętności rozróżniania dobra i zła oraz doświadczać prawdziwego szczęścia z wyboru i czynienia dobra.
  • Będziemy czuwać nad bezpieczeństwem Dziecka i ochraniać go przed negatywnymi wpływami otoczenia.
  • We wszystkich poczynaniach przedszkola wobec Dziecka będziemy otwarci przede wszystkim na współpracę z rodzicami, a także na współpracę ze środowiskiem lokalnym.
  • Będziemy wspierać rodzinę w procesie wychowania i edukacji Dziecka poprzez wskazywanie zasad oraz wartości życia zgodnego z Ewangelią.
  • W realizacji naszych zamierzeń kierujemy się słowami  Jana Pawła II :

 

„ W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był” a nie tylko więcej ”miał”; aby więc poprzez wszystko co „ma”, co „posiada” umiał
bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim” ale także „dla drugich”.
– Jan Paweł II