Pogrążeni w głębokiej modlitwie informujemy, że odszedł do Domu Ojca w Niebie
Ś.P. Jan Łapa
Najukochańszy Tatuś
Pani Wicedyrektor Marty Skrok

Zostaje w naszych sercach i pamięci jako wspaniały Człowiek, Mąż, Ojciec, Dziadek i Przyjaciel Placówki – zaangażowany w jej dobro i rozwój, zatroskany o dobre wychowanie młodego pokolenia.

MSZA ŚW. POGRZEBOWA
20.02.2020 r.
w Parafii na Piaskach
o godz. 14.00

Łączymy się w modlitwie z pogrążoną w bólu Rodziną.
Dyrekcja i Pracownicy KZE

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor