Bal Karnawałowy

 

DRODZY RODZICE!

Karnawał, to czas radości i pląsów. Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosić wszystkie dzieci z naszego przedszkola na Bal Karnawałowy pt. „Wyprawa do Ogrodu Królowej Kwiatów”, który odbędzie się 24 stycznia 2017 r. Atrakcją Balu będzie konkurs „MAM TALENT”. Regulamin konkursu umieszczony jest poniżej.
Organizator konkursu: KZE Ostrowiec Św.
Cele konkursu:
• Popularyzacja działań artystycznych w przedszkolu.
• Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
• Rozwijanie kreatywności przedszkolaków.
• Rozwijanie zainteresowań.
• Umożliwienie prezentacji swoich pasji, talentów, zdolności.
Postanowienia ogólne:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci z każdej grupy wiekowej w przedszkolu, które chcą zaprezentować na forum przedszkola swoje zainteresowania, pasje, zdolności , talenty.
2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub artystyczną (piosenka, taniec, gra na instrumencie, wiersz, inscenizacja aktorska, gimnastyka artystyczna, inne rodzaje
umiejętności artystycznych, sportowych lub naukowych, które będą działaniem scenicznym!).
3. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się we wtorek 24.01.2017 r. podczas Balu Karnawałowego.
4. Zgłoszeń należy dokonywać u wychowawców grup do 20.01.2017 r.
5. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.
6. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut.
7. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu,
a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament może być nagrany na płycie CD, USB, opatrzonej imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem.
8. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce
do swojego występu (akompaniament, akcesoria , przebrania, itp. ) dzień przed występem. W przeciwnym wypadku występ może być niedopuszczony do udziału w konkursie.
9. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów.
10. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.
11. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom i upominek.

Mile widziany strój karnawałowy. Serdecznie ZAPRASZAMY!

 

 

 

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor