Konkurs Palm

Serdecznie zapraszamy na
Rodzinny konkurs:
„PALM WIELKANOCNYCH”
Konkurs odbędzie się dn.14.03.2016 (data złożenia prac).
Do konkursu zapraszamy rodziny dzieci uczęszczających do Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
17 marca 2016 roku.
Organizatorzy:
s. Beata Piechota
s. Marzena Jończyk

Znalezione obrazy dla zapytania palma wielkanocna

Regulamin konkursu

„PALM WIELKANOCNYCH”

Cele konkursu:

 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy;
 • Przekaz wartości i tradycji religijnych w rodzinie;
 • Wzmocnienie więzi rodzinnych i czerpanie radości ze wspólnie wykonywanej pracy;
 • Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej;

Warunki udziału:

 • Do konkursu zapraszamy wszystkie chętne rodziny;
 • Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 14.03.2016 roku złożyć własnoręcznie wykonaną palmę do nauczycielek
  w grupach;
 • Każda palma powinna zawierać metryczkę przytwierdzoną do palmy zawierająca następujące informację: imię i nazwisko rodziny oraz nazwę grupy przedszkolnej;

 

Ocena konkursowa:

 • Oceny prac dokonuje powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa, która oceniając będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

kompozycję palmy

staranność i pracochłonność wykonania

– pomysłowość i inwencję twórczą

– dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych (bazie, bukszpan, suche kwiaty, bibuła itp.).

 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności:
  gotowe palmy wielkanocne,

Termin rozstrzygnięcia konkursu 17.03.2016 rok

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor