Projekt edukacyjny „Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”

Nasze przedszkole realizuje Ogólnopolski projekt edukacyjny ” Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”, organizatorem projektu jest Wydawnictwo Edukacyjne- Kapelusz z Kwiatami. Projekt realizowany będzie od września 2022 roku do końca maja 2023 roku. Cele projektu do osiągnięcia przez dzieci:

– kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,

– kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,

– kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,

– kształtowanie postaw prospołecznych, – pobudzenie poczucia własnej wartości,

– kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji- podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023,

– wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci- podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Realizatorem projektu w grupach przedszkolnych jest psycholog Marlena Kargul.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor