Przedszkolny Konkurs Ekologiczny Plastyczno-Techniczny

Przedszkolny Konkurs Ekologiczny Plastyczno-Techniczny

 Zachęcamy dzieci do udziału w przedszkolnym konkursie plastyczno – technicznym o tematyce ekologicznej

„Coś z niczego za to dla Ziemi wiele dobrego
– moja ekologiczna zabawka”

z wykorzystaniem surowców wtórnych będących odpadami oraz dodatkowych materiałów plastycznych (wielkość zabawki  nie może przekraczać 80cm).

Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:

– imię i nazwisko autora;

– nazwa zabawki;

 Termin oddawania prac 23.04.2015r. (czwartek). 

Rozstrzygnięcie konkursu 28.04.2015r. (wtorek).

 

Serdecznie zapraszany do udziału
w konkursie

Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych tj. umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora, (zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu przez Przedszkole nr1 Sióstr Rodziny Maryi  oraz do eksponowania, powielania i publikowania w wydawnictwach)

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor