Rodzice i przyjaciele Katolickiego Zespołu Edukacyjnego

Fundacja Przyjaciół Wychowania Chrześcijańskiego  „FELIKS” powstała  z potrzeby serca i troski o dalszy rozwój szkolnictwa katolickiego. Została założona w 2015 r., a  jej Fundatorem jest Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Pragniemy poprzez realizację celów statutowych wspierać wszechstronny rozwój dzieci i uczniów, pomagać rodzinom w wychowywaniu dzieci  oraz rozbudowywać  i doposażać bazę Katolickiego Zespołu Edukacyjnego.

W najbliższym czasie potrzebujemy doposażyć placówkę w dwa laptopy /TOSHIBA – cena kompletu 2200 zł./.

Stałym i priorytetowym celem jest zbieranie funduszy na budowę sali gimnastycznej i dodatkowych klasopracowni.

Przy dokonywaniu wpłat na konto Fundacji bardzo prosimy dopisać na jaki cel mają zostać przeznaczone te fundusze:

 – na budowę      lub      

– na rozwój

Bóg zapłać! za zrozumienie i wsparcie!

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor