Triduum Paschalne

Alleluja. Pan zmartwychwstał, jak zapowiedział. Alleluja.”

Triduum sacrum to trzydniowe obchody wydarzeń naszego zbawienia, dokonanych przez Boga w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Triduum Paschalne obejmuje ostatnie dni Wielkiego Tygodnia. W każdym z tych dni podkreślony zostaje jakiś szczególny aspekt związany z tajemnicami naszego zbawienia, wyzwoleniem ludzkości z mocy grzechu i śmierci.
WIELKI CZWARTEK  rozważana jest tajemnica ustanowienia przez Jezusa Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa. W tym dniu rano może być sprawowana tylko jedna msza św. – tzw. Msza Krzyżma świętego. Celebrowana jest w kościele katedralnym przez biskupa i prezbiterów w każdej diecezji. Biskup konsekruje oleje, które kapłani zabierają do swoich parafii. Charakterystycznym dla liturgii Wielkiego Czwartku jest obrzęd umycia nóg, jako wyraz pokory i służby. Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa zostaje przeniesione do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tabernakulum jest opróżnione i otwarte, gaśnie wieczna lampka, a ołtarz, przy którym jeszcze przed chwilą sprawowano Najświętszą Ofiarę, stoi obnażony i pusty. Wchodzimy w czas Bożej męki.
WIELKI PIĄTEK – uwaga wierzących skupia się na krzyżu, na którym umarł Jezus. Stajemy wobec tajemnicy milczenia Boga i postawy Jezusa, który dla wyrażenia nieograniczonej miłości Boga do ludzi stał się posłusznym aż do śmierci na krzyżu. Charakterystycznym dla tej liturgii jest: Liturgia Słowa, adoracji Krzyża i obrzęd Komunii. Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja.
WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASACHALNA – jest dniem, w którym Kościół w modlitwie adoruje Boga i dziękuje za Jezusa, wyznając swą wiarę w Jego Boską moc wyrażoną w tajemnicy zmartwychwstania. Charakterystycznym dla tej liturgii jest: Liturgia Światła, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna. Na zakończenie obrzędów Wigilii Paschalnej odbywa się procesja rezurekcyjna. Chrześcijanie całemu światu ogłaszają radosną wieść: możecie już otrzeć łzy, śmierć została pokonana.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor