WAŻNE!!! Szczegóły dotyczące nauczania zdalnego

Ostrowiec Św., 23.03.2020 r.

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie Dzieci i Uczniów

Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św.

W związku z wejściem w życie z dniem 25.03.2020 r. Rozporządzenia MEN, które reguluje nauczanie zdalne dzieci i młodzieży w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że wszelkie działania dydaktyczno-edukacyjne Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św. prowadzone będą przez platformę moodle.org.pl, dziennik Librus oraz drogę mailową.

Obowiązkowej realizacji podlegają wszystkie zajęcia zamieszczone w planie lekcji poszczególnych klas w roku szkolnym 2019/2020. Nauczyciele zgodnie z tym planem przesyłać będą uczniom materiały edukacyjne na platformę, dziennik Librus, mailowo lub prowadzić lekcje online.

Do wiadomości uczniów oraz rodziców zostaną przedstawione – dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb – Przedmiotowe Zasady Oceniania, które uwzględniają sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym informowanie uczniów lub rodziców o postępach i uzyskanych przez nich ocenach.

Poprzez dziennik Librus (kl.4-8) lub pocztę mailową (przedszkole i klasy 1-3) zostaną Państwo poinformowani o formie i terminie konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do Internetu materiały dydaktyczne zostaną przygotowane w wersji papierowej (z możliwością odbioru w sekretariacie placówki lub przesłania na adres zamieszkania ucznia).

Poprzez stronę www.przedszkolekatolickie.ostrowiec.pl, www.katolickasp.ostrowiec.pl, firmową stronę KZE na Facebook-u oraz inne, uzgodnione wcześniej komunikatory społecznościowe, informowani będą Państwo o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.

Wychowawcy grup przedszkolnych oraz wszystkich klas pozostają w kontakcie mailowo-telefonicznym – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Swoje wsparcie oferuje również Pedagog i Psycholog KZE – terminy godziny konsultacji zostaną podane i przesłane przez dziennik Librus oraz zamieszczone na ww. stronach i portalach.

Wszelkie dodatkowe uregulowania – wewnętrzne procedury i regulaminy – dostępne będą w placówce oraz na stronach www.

Dyrekcja oraz sekretariat placówki pozostaje do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Z poważaniem –

s. Zofia Kuska

dyrektor KZE

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor