Życzenia Wielkanocne

„Przestań się lękać! Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie.
Jest z tobą Chrystus, niezawodny Dawca nadziei.”
Św. Jan Paweł II

DRODZY RODZICE!

Zmartwychwstały Pan obejmuje Światłem Wielkiej Nocy
cały wszechświat i całą ludzkość,
nadaje blask życiu i otwiera „podwoje miłosierdzia”.
Miłość Jezusa, niech będzie manną poranka Wielkanocnego,
rosą ożywczą i ciepłem promiennej łaski.
Na zbliżające się Święta Paschalne, przeżywane w promieniach Bożego miłosierdzia,
życzymy każdemu z Was Drodzy Rodzice ożywienia duchowego bogactwem Zmartwychwstałego Chrystusa. Niech sprawi, abyście wczesnym rankiem wyszli na spotkanie w wonnościami waszej miłości, rozpoznając Go w potrzebujących. Niech każdy dzień będzie rozpromieniony nadzieją Zmartwychwstania.
Nich Wielkanoc ogarnie Was szczególną tradycją
i nowymi szczęśliwymi przeżyciami.
Nich umocni Waszą wiarę, podniesie na duchu
i napełni Wasze serca radością.
Niech Jezus rozświetla wszelkie mroki na drodze Waszego życia.

Złączeni w radosnym śpiewie „Alleluja”
Dyrekcja i Personel Przedszkola

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor