Podziękowania

„Radość, która przemienia się w dziękuję, jest najlepszą wdzięcznością.”
/Gotthold Epehraim Lessing/

20151021_101523

Podziękowanie
z okazji Jubileuszu 5-lecia placówki

Rok 2014 jest szczególnym rokiem w historii działalności Przedszkola nr 1 Sióstr Rodziny Maryi. Jest to Rok Jubileuszowy 5-lecia naszego istnienia w Ostrowcu Świętokrzyskim. W historii Przedszkola to pięciolecie stanowi niewyczerpane źródło wielu cennych doświadczeń. Cieszymy się z osiągnięć i zdobytego zaufania. Okres ten wypełniony był dynamicznym rozwojem placówki, integracji ze środowiskiem lokalnym, nawiązaniem wielu pięknych i owocnych relacji z rodzinami dzieci oraz pogłębianiem ich i naszej  relacji z Bogiem.

Ku Bogu przede wszystkim  kieruję wdzięczność i uwielbienie za Jego błogosławieństwo dla tego dzieła.
Dziękuję Personelowi naszego Przedszkola za zaangażowanie i kreatywność.  Bez Jego wiedzy, umiejętności i przede wszystkim poświęcenia, wszystko to, co osiągnęliśmy nie byłoby możliwe.
Dziękuję za przykład,  za świadectwo wiary i  modlitwy, za pochylanie się z miłością nad każdym dzieckiem,  okazywaną mu  cierpliwość i wyrozumiałość  oraz stawianie z miłością wymagań, za wielką  troskę  o dobro dziecka, a także jego rodziny
Nasz sukces nie byłby możliwy bez ścisłej współpracy z rodzicami oraz  ze środowiskiem lokalnym.

Dziękuję Wam, Kochani Rodzice, za ogromną życzliwość, otwartość, pomysłowość, za wszelkie cenne uwagi i wskazówki, za ofiary złożone na potrzeby rozwoju placówki, doposażenie jej bazy edukacyjnej, za zaangażowanie w realizację zadań przedszkola: wycieczki, uroczystości, aktywny udział w comiesięcznych Mszach Św., konkursy, przedstawienia teatralne, zajęcia z dziećmi, podczas których prezentowane były prze Was ciekawe zawody, za włączenie się w inicjowanie na terenie przedszkola akcje charytatywne i ekologiczne oraz w ogólnopolską akcję: „Cała Polska czyta dzieciom”. Szczególnie dziękuję za pomoc i wielkie zaangażowanie w coroczne uroczyste świętowanie Dnia Rodziny, w tym roku połączone z obchodami Jubileuszu 5 – lecia Przedszkola.

Serdeczne podziękowanie za owocną i miłą współpracę kieruję również wobec Kapłanów z Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny z La Salette, Władz Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Przewodniczącego Rady Dzielnicy Henryków, Dyrektorów ostrowieckich placówek przedszkolnych oraz Dyrektorów szkół podstawowych: Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Z. Sz. Felińskiego i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, a także  na ręce Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Szczególne słowa wdzięczności kieruję  pod adresem naszych Dobrodziejów – zarówno firm jak i pojedynczych  osób – ludzi o wielkim sercu i dobrej woli,  dzięki którym możliwa była realizacja naszych celów i zamierzeń, a szczególnie coroczne świętowanie Dnia Rodziny.

Doceniam kredyt zaufania, jakim obdarzyliście naszą placówkę.

Wierzę, że wspólnie z Wami – nasze przedszkole będzie  mogło nadal się rozwijać, ponieważ naszą pracę traktujemy nie tylko jako obowiązek – to nasza pasja, powołanie oraz wyzwanie do stałego podnoszenia jakości działania dla dobra dzieci, ich rodzin, środowiska ,Ojczyzny i Boga.

Z wdzięczną pamięcią w modlitwie
S. Urszula Błaszkiewicz
– Dyrektor Przedszkola

PODZIĘKOWANIA INDYWIDUALNE
ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

Dziękujemy
Sz. P. Magdalenie i Damianowi Batugowskim

– za wzbogacenie kącika przyrody w sali gr. „Motylków”
oraz pomoc w zorganizowaniu wycieczki do Kącika Edukacyjnego na Gutwinie.

Dziękujemy
Sz. P. Jarosławowi Bugajskiemu

– za ofiarowanie sadzonek drzew na plac zabaw
oraz młodych brzózek do dekoracji sceny na Święto Rodziny.

Dziękujemy
Sz. P. Annie i Wojciechowi Kubik

– za udział w jury podczas konkursów przedszkolnych, wielokrotne pieczenie ciast na różne okazje, fotografowanie podczas świętowania Jubileuszu Przedszkola.

Dziękujemy
Sz. P. Robertowi Dudek

– za pomoc w przygotowaniu dekoracji w przedszkolu;

Dziękujemy
Sz. P. Edycie Stańko

– za udział w jury podczas konkursów przedszkolnych.

Dziękujemy
Sz. P. Dominice i Pawłowi Tutalak

– za aktywne zaangażowanie i zorganizowanie pokazu strzeleckiego podczas uroczystości Dnia Rodziny.

Dziękujemy
Sz. P. Agnieszce Strużynie
Sz. P. Anecie Zajda
Sz. P. Marlenie Jakubowskiej

– za wielokrotny wypiek ciast na uroczystości przedszkolne oraz dla potrzeb gr. „Motylki”.

Dziękujemy
Wszystkim Kochanym Rodzicom

– za Jubileuszowy Dar Serca ofiarowany na potrzeby Przedszkola.

Dziękujemy
Sz. P. Julicie i Krzysztofowi Król

– za zaangażowanie i aktywny udział w Akademii z okazji 11 listopada, Jasełkach w gr. „Żabki” oraz realizację innych zadań placówki.

Dziękujemy
Sz. P. Magdalenie Miżełowskiej

– za naukę dzieci z gr. „Żabki” tańca „Poloneza”

Dziękujemy
Sz. P. Annie Góra

– za wykonanie fryzur dziewczynkom tańczącym „Poloneza” podczas Akademii z okazji 11 listopada.

Dziękujemy
Sz. P. Andżelice i Piotrowi Kudas

– za przygotowanie cateringu na Jubileusz 5-lecia Przedszkola oraz przekazanie uzyskanego dochodu na rzecz Przedszkola.

Dziękujemy
Sz. P. Robertowi Dobrowolskiemu

– za doposażenie placówki w pomoce edukacyjne: gadżety, zestaw edukacyjny „Zabawa w Internet necio.pl” dla przedszkoli i klas 0-1 szkół podstawowych; , koordynację współpracy z Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Św. oraz pomoc w organizacji św. Mikołaja.

Dziękujemy
Sz. P. Wojciechowi Zając

– za pomoc w organizacji transportu podczas wycieczek przedszkolnych.

Dziękujemy
Sz. P. Andrzejowi Budzińskiemu

– za pomoc w przygotowaniu oprawy muzycznej Uroczystości Jubileuszowej 5-lecia Przedszkola.

Dziękujemy
Sz. P. Benicie Machała

– za przygotowanie dziewczynek z gr. „Żabki” do wykonania tańca cheerleaderek.

Dziękujemy
Sz. P. Marzenie Szymczyk

– za ofiarowanie pomocy edukacyjnych do nauki czytania oraz filmu o życiu dinozaurów;

Dziękujemy
Sz. P. Grzegorzowi Kowalskiemu

– za prezentację podczas zajęć z dziećmi w gr. „Żabki” ciekawego zawodu – artysty muzyka.
– za uświetnienie Koncertem Zespołu „Siostry Jeremiasza” uroczystości Jubileuszowej 5-lecia Przedszkola.

Dziękujemy
Sz. P. Jolancie Krzykawskiej

– za zaangażowanie i aktywny udział w Jasełkach wykonanych przez gr. „Żabki”.

Dziękujemy
Sz. P. Danucie Piwnik

– za włączenie się w organizację Dnia Rodziny: pomiar ciśnienia.

Dziękujemy
Sz. P. Justynie Kurek

– za ofiarowanie książek dla dzieci do czytania oraz puzzli.

Dziękujemy
Sz. P. Monice Pasterczyk

– za włączenie się w organizację Jubileuszu 5-lecia Przedszkola poprzez przygotowanie stoiska z wypiekami własnymi i przekazaniem uzyskanych funduszy z ich sprzedaży na potrzeby przedszkola;

Dziękujemy
Sz. P. Monice Dunal-Kozieł

– za włączenie się w organizację Jubileuszu 5-lecia Przedszkola poprzez przygotowanie punktu informacyjnego dla rodziców o zdrowym odżywianiu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci cierpiących na alergie

Dziękujemy
Sz. P. Pawłowi Głazek

– pracownikowi przedsiębiorstwa „Remondis” za rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci- ciekawe przedstawienie na zajęciach w grupie „Biedronek” sposobów ochrony środowiska i omówienie zasad segregacji śmieci.

Dziękujemy
Sz. P. Bartłomiejowi Pasterczyk

– za podnoszenie u dzieci z gr. „Biedronki” świadomości właściwego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych; promowanie wiedzy o bezpiecznym, racjonalnym i ekologicznym użytkowaniu energii elektrycznej; kształtowanie nawyku oszczędnego korzystania z prądu; ciekawe przedstawienie zawodu elektryka;

Dziękujemy
Sz. P. Stanisławowi Chachuła

– za udział w jury podczas Przedszkolnego Konkursu ,,Najpiękniejsza palma wielkanocna”

Dziękujemy
Sz. P. Andżelice i Piotrowi Kudas

– za przygotowanie cateringu na Jubileusz 5-lecia Przedszkola oraz przekazanie uzyskanych funduszy na rzecz Przedszkola.

Dziękujemy
Sz. P. Ewelinie Domańskiej

– za graficzne opracowanie folderu z okazji jubileuszu 5-lecia przedszkola; doposażenie sali w artykuły papiernicze.

Dziękujemy
Wszystkim Kochanym Rodzicom

– za okazane serce i wsparcie akcji charytatywnych, do których włącza się nasze Przedszkole

Dziękujemy
Sz. P. Annie Turbakiewicz

– za pomoc w przygotowaniach dzieci do wszystkich uroczystości przedszkolnych, wykonanie ozdób na kiermasz wielkanocny, za włączenie się w organizację Jubileuszu 5-lecia Przedszkola poprzez przeprowadzenie warsztatów plastycznych z dziećmi oraz zaprezentowanie własnoręcznie wykonanych prac plastycznych
– przekazanie uzyskanych funduszy z ich sprzedaży na potrzeby przedszkola

Dziękujemy
Sz. P. Annie Grudzień

– za udział w próbach śpiewu dla dzieci oraz oprawę muzyczną comiesięcznej Mszy Św. dla przedszkolaków i ich rodzin.

Dziękujemy
Sz. P. Katarzynie Sikora

– za otwartość, dyspozycyjność oraz zaangażowanie w przygotowanie gier i zabaw z okazji Dnia Dziecka.

Dziękujemy
Sz. P. Agnieszce Sierant

– za ofiarowanie do przedszkola bożenarodzeniowych drzewek.

Dziękujemy
Sz. P. Rafałowi Strużynie
Sz. P. Pawłowi Zajda

– za przygotowanie gier i zabaw z okazji Dnia Dziecka.