Program profilaktyczny ,,NA ZDROWIE”

9 marca uczniowie ze szkolnego kółka teatralnego ALTER EGO z Katolickiej Szkoły Podstawowej przedstawili dla swoich młodszych kolegów i koleżanek z przedszkola krótki montaż słowno – muzyczny pt. ,,Na zdrowie.” Spotkanie odbyło się z cyklu programu profilaktycznego mającego na celu kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia, nabywaniu właściwych nawyków higienicznych i żywieniowych oraz propagowanie aktywności fizycznej.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor