Konkurs plastyczny „Polska – Moja Ojczyzna”

 

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Polska – Moja Ojczyzna”. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszej, najbardziej oryginalnej i najbogatszej w treści pracy, przedstawiającej naszą Ojczyznę oraz sposób myślenia o niej. Liczymy na okazanie poczucia przynależności do narodu i kraju, wyrażając przy tym poszanowanie dla symboli narodowych.  Konkurs jest częścią organizowanych uroczystości majowych z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja Regulamin

 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Parafia św. Michała, Katolicki Zespół Edukacyjny, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Cel konkursu

Celem konkursu jest kształtowanie tożsamości narodowej, poczucia przynależności do narodu i kraju oraz postawy patriotycznej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Katolickiego Zespołu Edukacyjnego, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:

 • kategoria przedszkole
 • kategoria klasy I – III
 • kategoria klasy IV – VI
 1. Konkurs ma charakter indywidualny i powinien odznaczać się oryginalną twórczością dzieci biorących w nim udział.
 2. Praca powinna posiadać metryczkę: temat konkursu, nazwa placówki, imię i nazwisko autora, grupa lub klasa.
 3. Prace należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 5. Prace nie podlegają zwrotowi. Uczestnik konkursu, poprzez udział w konkursie, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonej pracy z poszanowaniem praw autorskich.
 6. Wszystkie wykonane prace konkursowe będą prezentowane podczas uroczystości z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja w amfiteatrze Parku Miejskiego w Ostrowcu Św.
 1. Forma pracy konkursowej:
 1. Przyjmowane są prace tylko formatu A- 3, nie będą przyjmowane prace przestrzenne.
 2. Technika pracy dowolna. Podejście do tematu różnorodne.
 3. Prace muszą być zgodne z tematem konkursu.
 4. Miejsce i termin składania prac:

 

 1. Prace należy składać do 24 kwietnia 2017 r.
 2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

 

 1. Kryteria oceny prac konkursowych
 • Prace konkursowe muszą być zgodne z tematem konkursu: Polska – Moja Ojczyzna.
 • Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność pracy, estetyka wykonania, wkład pracy.
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie.
 • Ocena prac konkursowych

Prace będą oceniane przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 03.05.2017r. podczas Uroczystości z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja w amfiteatrze Parku Miejskiego.

 

 

 

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor