Nowe zajęcia w grupie: „Pszczółki”

Myśl pedagogiczna  F. Freobla, który za podstawową formę aktywności uważał zabawę, która winna prowadzić do wszechstronnego rozwoju i przygotowania do nauki. Zgodnie z tym co uważał, stworzył – Dary  – to komplet materiałów dydaktycznych, w skład których wchodzi 14 drewnianych pudełek oraz siatka geometryczna.

Zestaw podstawowy to dary od 1 do 6. Tworzą je ułożone w zestawy materiały: wełniane piłki, drewniane klocki w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów.  Są one stworzone  z niezwykłą precyzją, gdyż Froebel był wykształconym architektem.  Wykonane zaś  ze zróżnicowanych materiałów: wełny, drewna oraz plastiku.  Na tych zajęciach dzieci korzystały z Daru  1 – to 6 par wełnianych piłeczek na sznurkach w różnych kolorach: 3 pary                   w barwach podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i 3 pary w barwach pochodnych (pomarańczowa, zielona, fioletowa).  Każda piłka ma średnicy 5 cm. Wszystkie piłki umieszczone są w drewnianym pudełku   z zasuwaną pokrywą.

Za pomocą tego Daru  1  rozpoznawaliśmy  i nazywaliśmy  barwy, poszukiwaliśmy podobnych kształtów i cech (kulista, lekka, okrągła), określaliśmy  kierunki, w jakich toczy się piłka, jej położenia (blisko, daleko, wysoko, nisko i ruchy (toczy się, turla, spada, skacze). Wykorzystując do zabaw wierszyki i piosenki  wzbogacaliśmy  słownik dziecka, dokonaliśmy pamięć  i rozwijaliśmy umiejętność pracy w grupie.

Zajęcia dydaktyczne realizowane były  pod postacią zajęć w Porannym kole
 i  Aktywności zabawowo – zadaniowej w grupach.

Zajęcia w Porannym kole miały charakter edukacyjny.  W celu realizacji podstawy programowej i tym samym wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności dzieci                    w poszczególne dni realizowały   różne rodzaje treści dydaktycznych:  artystyczną, matematyczną, przyrodniczą i ekologiczną, ruchową, zdrowotną.

Aktywność w grupach zabawowo – zadaniowych realizowana była po zajęciach                 w  „Porannym kole”.

Praca w grupach odbywała  się w zorganizowanych kącikach: kąciku darów, kąciku twórczym, kąciku badawczym i kąciku gospodarczym.

Grupa pracowała  w tym samym składzie przez cały tydzień. Działanie takie było  celowe i planowe, a jego zadaniem było  rozwijanie kompetencji społecznych dzieci                             i rozwijanie ich wiedzy społecznej.

Praca w grupach odbywała  się metodą stacyjną – grupy w ciągu kolejnych dni przechodziły  do kolejnych kącików.

Pierwsze zajęcia tego typu były przeprowadzone  w  tygodniu, podczas omawiania tematu
o owocach i warzywach.  Dzieci próbowały swych sił w różnych zadaniach i w grupach,
w których musiały  współpracować.  To cecha bardzo ważna, aby  zajęcia przebiegały
w sposób prawidłowy.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor