Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

Najlepszym dla przedszkolaków sposobem na poznawanie świata i doskonałą zabawę są wycieczki i wyjścia. Nasze Przedszkolaki podczas wyjść poznawały i utrwalały zwyczaje, tradycje, związane z obchodami świąt i uroczystości. Wyjścia zaznajamiały dzieci z miejscowością, w której mieszkają oraz społecznością lokalną. Przedszkolaki także zapoznawały się ze specyfiką pracy w wybranych zawodach, odwiedzając między innymi: Urząd Miasta, Państwową Straż Pożarną, Urząd Pocztowy, Miejską Bibliotekę Publiczną, fotografa. Uczestniczyły w pozaprzedszkolnych konkursach, które rozbudzały w nich kreatywność, budowały wiarę we własne możliwości, budziły nowe zainteresowania i uczyły rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Dzieci spędzały miło czas w muzeum, kinie, pizzerii na basenie i w bawialni Fiku Miku. Zorganizowane w tym roku wycieczki do wioski Indiańskiej i Magicznych Ogrodów były okazją do poznawania nowych, atrakcyjnych dla dzieci miejsc. Każda wyprawa
i konkursy uczyły przedszkolaków, jak zdobywać i poznawać to, czego jeszcze nie odkryły.
Zdobywanie nowej wiedzy, nabywanie umiejętności oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej przedszkolakom umożliwiły, przedstawienia teatralne: w wykonaniu Teatru Lalek, „PINOKIO”, słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wychowanków Miejskiego Ośrodka Wychowawczego w Kunowie, Koncerty Filharmonii Świętokrzyskiej oraz spotkanie z ciekawymi ludźmi – żołnierzem, pszczelarzem, lekarzem strażakiem, ratownikiem medycznym i krawcową.

Wszelkie podejmowane działania w minionym roku szkolnym umożliwiły naszym przedszkolakom rozwój społeczny, poznawczy i emocjonalny.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor