Poznajemy pojazdy

W bieżącym  tygodniu grupa „Pszczółki” poznaje różne rodzaje pojazdów: wodne, podwodne, lądowe, powietrzne, samochody osobowe, ciężarowe, ratownicze. Pojazdy te oglądały  na tablicach demonstracyjnych, jednak większą radość miały z możliwości przyniesienia własnych, różnych pojazdów tego typu, które posiadają w domu. Dominowała tu wielka różnorodność i pod względem wielkości oraz przeznaczenia tych pojazdów.  Wzbogacają też  swój słownik o nazwy części rowerowych, określają różnice i podobieństwa poznanych pojazdów, segregują je ze względu na kolor, wielkość, kształt, przydatność. Oprócz tego  doskonalą liczenie stosując liczebniki główne i porządkowe, wyznaczają wyniki dodawania  i odejmowania rozwiązując zadania matematyczne. Doskonałą również układanie a potem wyklaskiwanie ułożonych rytmów.  Przy okazji poznawania różnych pojazdów miały możliwość  poznać kilka ważnych znaków drogowych.

 

 

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor