Próbna Ewakuacja

W dniu 22 września 2016 roku w naszym przedszkolu odbyły się próbne ćwiczenia ewakuacyjne. O godzinie 10.00 po usłyszeniu hasła alarmowego nauczyciele wraz z dziećmi oraz pracownicy administracji i obsługi przedszkola opuścili budynek zgodnie z planem ewakuacji podczas zagrożenia, udając się na boisko szkolne, gdzie wychowawcy grup zdali raport o frekwencji dyrektor przedszkola. Z meldunku wynikało, że wszyscy bezpiecznie opuścili budynek.
Nad bezpiecznym przebiegiem akcji czuwali strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie dzieci i pracowników przedszkola z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Sprawnie przeprowadzone ćwiczenia pokazały, że pracownicy przedszkola przygotowani są na wypadek zagrożenia. Akcja przeciwpożarowa była dużym przeżyciem dla najmłodszych jej uczestników- naszych przedszkolaków.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor