„ŻABKI” W JESIENNYM LESIE Z FROEBLEM

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Żabki” zgłębiały wiedzę na temat darów Froebla oraz zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie. Głównym celem zajęć było rozbudzenie u dzieci zainteresowania najbliższym środowiskiem przyrodniczym, zachęcenie do prowadzenia obserwacji oraz odbierania otaczającego nas świata poprzez różne zmysły. Tydzień froeblowski rozpoczął się od zapoznania dzieci z darem 9 – zestawem drewnianych pierścieni i półpierścieni w sześciu kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, fioletowym, żółtym i pomarańczowym, umożliwiającym kształtowanie pojęcia całości oraz połowy, cykliczności, logiki i porządku. Poznaniu daru i rozbudzeniu aktywności poznawczej dzieci towarzyszyły różnorodne działania badawcze i twórcze z darem 9. Dzieci poznawały zmiany zachodzące w jesiennym lesie oraz rozwijały umiejętność uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu poprzez zaprezentowanie opowiadania O. Masiuk ,,Leśne niebezpieczeństwa” – zilustrowanego za pomocą darów, figurek zwierząt oraz darów naturalnych (kasztany, żołędzie, liście). Dzieci doskonaliły także umiejętność przeliczania, segregowania, kontynuowania rozpoczętych rytmów, porównywania liczebności zbiorów oraz posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi z wykorzystaniem daru 9 i darów jesieni (kasztany, żołędzie, liście, orzechy). Dużo radości dostarczyło im zapoznanie z piosenką „Zbieramy grzyby”, chętnie uczestniczyły we wspólnym śpiewie oraz w zabawach ruchowo – słuchowych przy piosence. W ciągu całego tygodnia froeblowskiego przedszkolaki rozwijały umiejętność współpracy w grupie poprzez podejmowane aktywności w grupach zabawowo- zadaniowych w kącikach tematycznych: darów, twórczym, badawczym i gospodarczym. W kąciku darów – dzieci układały jesienny las z darów, kasztanów, żołędzi i orzechów; w kąciku twórczym – tworzyły leśne zwierzęta techniką stemplowania liśćmi; w kąciku badawczym  – analizowały dary lasu: szyszki, liście, kasztany, żołędzie, porównywały ciężkość, ważyły i przesypywały; w kąciku gospodarczym – przygotowywały przekąskę z pieczywa chrupkiego i dżemu z owoców leśnych. Zakończeniem tygodnia froeblowskiego była wycieczka do pobliskiego lasu. Dzieci poznawały las wszystkimi zmysłami, z dużym zaangażowaniem obserwowały faunę i florę leśną oraz gromadziły dary jesiennego lasu. Bardzo chętnie podejmowały działania badawcze: mierzyły objętość pni drzew sznurówkami z daru 1.2, odmierzały długość obwodu drzew patyczkami z daru 8 oraz dzieliły się swoimi spostrzeżeniami. Tydzień froeblowski umożliwił dzieciom nabycie wiedzy i nowych doświadczeń w zakresie darów froeblowskich oraz zmian przyrodniczych zachodzących jesienią w lesie. Pobudził rozwój ich wyobraźni, aktywności twórczej, umiejętności współdziałania z rówieśnikami oraz dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń i radości.

 

1-DSC05369 1-DSC05370 1-DSC05389 1-DSC05416 1-DSC05414 1-DSC05412 1-DSC05402 1-DSC05394 1-DSC05439 1-DSC05432 1-DSC05429 1-DSC05428 1-DSC05423 1-DSC05476 1-DSC05462 1-DSC05451 1-DSC05447 1-DSC05444 1-DSC05497 1-DSC05505 1-DSC05509 1-DSC05515 1-DSC05518

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor