Żabki z Pszczólkami poznają swoje otoczenie

Podczas trwania projektu, w ramach, którego realizowano zajęcia pt. „Poznaję swoje otoczenie” dzieci z oddziałów przedszkolnych: Żabki, Pszczółki w Przedszkolu Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim brały udział w zajęciach, które miały na celu zapoznać dzieci z różnymi instytucjami o charakterze społecznym, kulturalnym, rekreacyjnym i duchowym, które są ważne w życiu każdego człowieka oraz wyuczyć nawyku wynajdywania charakterystycznych punktów, mogących ułatwić odnalezienie się w różnych miejscach.

Pierwszym miejscem, na które zwróciliśmy uwagę była szkoła, w której mieści się nasze przedszkole. Dzieci wskazywały gabinet s. Dyrektor i poszczególne sale grup. Innymi ważnymi miejscami, które odwiedziliśmy to: poczta, apteka, przychodnia, szpital, kościół pod wezwaniem MB Saletyńskiej.  Była również chwila zadumy pod krzyżem, który postawiono w 1 rocznicę śmierci Jana Pawła II. Natomiast piękno przyrody dzieci mogły poznawać i podziwiać w parku Miejskim i Saletyńskim.

Uczestnictwo w zajęciach „Poznaję swoje otoczenie” pokazały, że przedszkolaki miały bardzo dobrą orientację w terenie. Nabrały również pewnej samodzielności, jak postąpić i w jakim  kierunku iść, gdyby się zgubiły. Dzięki tym zajęciom dzieci miały możliwość zbierania dodatkowego doświadczenia, jakim jest szereg nowych miejsc, przedmiotów i zjawisk. Kontakt dzieci ze środowiskiem pozadomowym uczy ich sposobu życia w świecie pełnym ludzi i przedmiotów, uczy większego usamodzielnienia się oraz radzenia sobie z nowymi sytuacjami, czasami trudnymi. Dzięki temu dziecko pragnie nie tylko biernie, ale przede wszystkim aktywnie zapoznać się z tym dalszym, a zarazem nowym dla niego otoczeniem.

Podsumowaniem zajęć były praca plastyczna pt. „Jakie miejsce najbardziej mi się podobało” oraz wystawa prac, które mogli zobaczyć rodzice.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor