„Zima i froeblowskie bałwanki” u Biedronek

W minionym tygodniu dzieci z grupy „Biedronki” w ramach tygodnia froeblowskiego zostały zapoznane z kolejnym darem 5 –  zestawem trzydziestu dziewięciu klocków, których podstawą jest mały sześcian z daru 3. W ciągu całego tygodnia dzieci rozbudzały zainteresowanie zjawiskami atmosferycznymi i fizycznymi zachodzącymi w zimie. W celu rozwijania kompetencji komunikacyjnych i pamięci słuchowej  dzieci utrwalały słowa zimowej wyliczanki z wykorzystaniem piłeczek z daru 1 oraz rozwiązywały zagadki tematyczne związane z zimą.  Z dużym zaciekawieniem i skupieniem wysłuchały wiersza pt.: „Sześć bałwanków” zaprezentowanego w teatrzyku stolikowym z wykorzystaniem darów oraz chętnie i prawidłowo odpowiadały na pytania dotyczące treści wiersza.  Dużym wyzwaniem dla dzieci było wykonanie froeblowskiego bałwanka według upodobań króla Kaprysa z wykorzystaniem poznanych do tej pory darów 1-5, figur geometrycznych i śnieżynek.  Dzieci wspaniale poradziły sobie z tym niełatwym zadaniem i sprostały wymaganiom króla Kaprysa. W tym działaniu wykazały się umiejętnością klasyfikowania elementów w zbiorze według określonych cech, umiejętnością sprawnego przeliczania oraz posługiwania się cyframi do podpisywania liczebności zbiorów. Dzieci utrwaliły też nazwy kolorów oraz kształtów. Wiele radości dostarczyła im zabawa ruchowa w bałwanki i śnieżynki, w której to wykazały się umiejętnością współdziałania z rówieśnikami oraz reagowania na określone hasło. Po wspólnej działalności na dywanie nadszedł czas na aktywność dzieci w grupach zabawowo – zadaniowych. Dzieci wykonywały następujące zadania w kącikach tematycznych: kącik darów – dzieci układały kształt bałwanka i śnieżynek po śladzie i samodzielnie z wykorzystaniem darów 1-5 oraz materiałów naturalnych (fasola, kamienie, patyczki); kącik twórczy – dzieci wykonywały pracę pt.: „Bałwankowa kraina”, malowały palcami pastą do zębów na niebieskich kartkach z wykorzystaniem płatków kosmetycznych; kącik badawczy – dzieci obserwowały oraz badały właściwości fizyczne lodu i śniegu oraz zmiany śniegu i lodu pod wpływem ciepła i wody; kącik gospodarczy – dzieci wykonywały zimowe przekąski z maślanych ciasteczek i naturalnych serków śmietankowych, a następnie częstowały swoimi zimowymi przekąskami rówieśników z grupy.  Dzieci z dużym zaangażowaniem podejmowały aktywność w kącikach tematycznych, rozbudzały ekspresję twórczą oraz wyzwalały wiele radości podczas działań badawczych i twórczych z wykorzystaniem darów 1-5 oraz materiałów naturalnych. Przestrzegały reguł i zasad współpracy z rówieśnikami w sytuacjach zadaniowych oraz dbały o porządek w swoim otoczeniu podczas pracy. Działalność w kącikach tematycznych rozwijała u dzieci koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną, myślenie i wyobraźnię oraz umiejętność wnioskowania na podstawie obserwowanych zmian. Miniony tydzień froeblowski uwrażliwiał dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie zimą, dostarczył im wiele radości i zabawy, nowych doświadczeń oraz wiedzy i umiejętności. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działań na zajęciach, odczuwając poczucie sprawstwa i zgodnie współdziałając z rówieśnikami.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor