II Ostrowiecka Majówka

O godz. 15.00 w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się II Majówka Ostrowiecka. Uczestnicy Majówki mogli podziwiać w amfiteatrze występy różnych zespołów artystycznych. Między innymi można było zobaczyć przedstawienie przygotowane przez dzieci z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego oraz widowisko słowno – muzyczne przygotowane przez młodzież. Imprezę uświetnił polonez wykonany przez rodziców oraz krakowiak i polka wykonane z perfekcją przez dzieci. Uczestnicy mogli wziąć udział quizie rodzinnym wiedzy o Polsce.
II Majówka Ostrowiecka była nie tylko symbolem największych naszych narodowych tradycji jakim jest ustanowienie Konstytucji 3 Maja, ale również podkreśliła religijny charakter tego dnia jakim jest Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. 3 Maja to nie tylko dzień naszej narodowej dumy z dokonań przodków, ale również żywa lekcja historii Polski.
Temu wielkiemu wydarzeniu, jakim co roku jest Majówka Ostrowiecka towarzyszyła podniosła, ale rodzinna atmosfera.
Organizatorami II Majówki Ostrowieckiej byli: Parafia św. Michała Archanioła, Katolicki Zespół Edukacyjny, Katolickie Gimnazjum, Katolickie Liceum im. Ks. Marcina Popiela oraz Miejskie Centrum Kultury.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor