Jasełka

Jasełka wywodzą się ze średniowiecznej tradycji widowisk o tematyce religijnej, odgrywanych w okresie Bożego Narodzenia. Sceny opierają się na tekście Ewangelii i mają urozmaicić powszechnie znane dzieje Bożego Narodzenia. Zawsze wprowadzały i wprowadzają w tajemniczy nastrój Bożego Narodzenia. Ponieważ święta Bożego Narodzenia są świętami rodzinnymi fakt ten zainspirował nas do kultywowania tradycji jasełkowej w przedszkolu- małej rodzinie jaką tworzymy my pracownicy, dzieci i rodzice.

Dlatego też w dniach 16 – 18 grudnia2014 r. w poszczególnych grupach naszego przedszkola odbyły się jasełka dla Rodziców, które wprowadziły w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie przedstawienia przybliżyły historię, która wydarzyła się ponad 2000 lat temu, ale każde z nich w innym ujęciu odtworzyło to wyjątkowe wydarzenie.
Po zakończonych przedstawieniach s. Dyrektor, dzieci, Rodzice oraz nauczyciele poszczególnych grup dzielili się białym opłatkiem, symbolem miłości i pojednania. Wspólne i radosne śpiewanie kolęd oraz pastorałek zakończyło ten radosny czas.