Pożegnanie dzieci z grup starszych

W naszym przedszkolu tradycją stało się uroczyste pożegnanie najstarszych przedszkolaków. W tym roku 26 czerwca 2015 kolegów żegnały w imieniu wszystkich „Motylki” i „Pszczółki”. Nasze średniaki wierszem i piosenką życzyły sukcesów w szkole starszym kolegom, a „Motylki” zatańczyły układ taneczny do piosenki „Holiday”.

Wszystkie dzieci kończące swoją edukację przedszkolną z grup „Biedronki”, „Żabki” i „Przyjaciele Kubusia Puchatka” przedstawiły wspaniały program artystyczny. Śpiewem, tańcem i wierszami  żegnały się z przedszkolem, by od września rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Przedszkolaki w odświętnych strojach wystąpiły przed rodzicami, zaproszonymi gośćmi i młodszymi kolegami. W wesołej, radosnej i podniosłej atmosferze prezentowały swoje umiejętności, wokalne i recytatorskie przed licznie zgromadzoną publicznością.  Nie zabrakło również słów podziękowania dla wszystkich pracowników przedszkola oraz  wspaniałych rodziców naszych przedszkolaków. Następnie w salach panie nauczycielki wręczyły dzieciom dyplomy i upominki. Nauczycielki ze wzruszeniem rozstawały się z dziećmi, które w czasie dni spędzonych w przedszkolu stały się im bardzo bliskie. Rodzice również nie potrafili ukryć łez wzruszenia, gdy patrzyli na swoje pociechy.

 

 

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor