XIII Ekologiczny Happening Przedszkolaków „Pochód Zielonych”

Dn. 21.04.2016 r. dzieci z gr. „Pszczółki” wraz z p. A. Długosz i p. K. Rokośną  wzięły udział XIII Ekologicznym Happeningu Przedszkolaków „Pochód Zielonych” zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 19 im. J. Brzechwy w Ostrowcu Św. Celem happeningu było kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych, kształcenie wrażliwości na problemy ochrony środowiska oraz integracja przedszkoli z najbliższego środowiska.  Hasłem tegorocznej imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Ziemi było: „ Palący temat -Niska emisja”. ”Pszczółki przygotowały zgodnie z hasłem ekologiczny plakat  pt. „ Świat zadymiony ma same złe strony” oraz zaprezentowały swoje ekologiczne powitanie: „Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi ekologie szanuje, więc odpady segreguje, o przyrodę bardzo dba, bo ją mocno kocha!” Happening rozpoczął się od złożenia przyrzeczenia- Małych Ekologów. Następnie wszystkie przedszkolaki  uczestniczyły w Pochodzie Zielonych ulicami naszego miasta. Każde dziecko ubrane był w zielone płaszcze, dziewczynki na głowach miały piękne zielone wianki , a w dłoniach koniczynki, aby podkreślić swą ekologiczną postawę.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor