Spotkanie Żabek z przyrodą w Krzemionkach

W dniu 23 października 2015 r. dzieci z grupy IIIa „ Żabki” wybrały się na pierwszą wycieczkę w tym roku szkolnym do Muzeum Historyczno- Archeologicznego
„ Krzemionki” w Ostrowcu Św. Żabki wzięły udział w zajęciach „ Spotkania
z przyrodą w Krzemionkach”

Przedszkolaki uczestniczyły w warsztacie przyrodniczym, który nauczył ich rozpoznawać tropy leśnych zwierząt  zamieszkujących Rezerwat. Dużym walorem poznawczym było szukanie tych tropów w ich środowisku naturalnym. Pod kierunkiem p. Beatki dzieci podążały szlakiem szukając tropów zwierząt.  W czasie pobytu w Rezerwacie dzieci poznawały zwierzęta i ich ślady nie tylko z opowiadania p. przewodnik, ale oglądały je na tablicach. Podczas wycieczki dzieci poznały także historię Rezerwatu Krzemionki.  Dowiedziały się co to jest krzemień i mogły obejrzeć wystawę krzemienia w galerii muzeum. W czasie warsztatów dzieci wykonały jesienne drzewka. Już z niecierpliwością czekamy na następną wycieczkę.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor