Spotkanie przedszkolaków z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.

W dniu 19. 10. 2015r. przedszkolaki ze wszystkich grup spotkały się z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. Celem spotkania było poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola, ze szczególnym zwróceniem uwagi na etapy prawidłowego przechodzenia przez jezdnię oraz bezpieczny przewóz dzieci w fotelikach samochodowych. Dzieci poznały rolę i zadania policji, umundurowanie oraz atrybuty policjanta i ich przeznaczenie. Pan policjant zwrócił uwagę dzieci na rozumienie zakazu rozmawiania z nieznajomymi osobami oraz sposobu postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa. Podczas spotkania dzieci wykazały się dużą znajomością numerów alarmowych. Spotkanie przedszkolaków z przedstawicielami policji pomogło zrozumieć im wartość zawodu policjanta oraz rozbudzić szacunek i zaufanie do policjanta, jako osoby, która zawsze nam pomoże.

Przedszkolaki były zafascynowane tym spotkaniem, zadawały wiele pytań i zadeklarowały, że w przyszłości wielu z nich chciało by zasilić szeregi służby policyjnej.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor