Zajęcia otwarte dla rodziców w Pszczółkach

W  dniu 15 maja 2018 roku w grupie: „Pszczółki odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców prowadzone metodą Froebla. W zajęciach tych wykorzystano Dary 7, 8, 9. Podczas tych zajęć dzieci:

  • doskonaliły  umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi przeliczając elementy w zbiorach,
  •  rozwijały koordynację wzrokowo – ruchową podczas zabawy ruchowej,
  • utrwalały znajomość figur geometrycznych podczas wykonywania ćwiczenia matematycznego,
  •  wdrażały się do uważnego słuchania wierszy i wykonywania instrukcji w nim zawartych np. uzupełniając kompozycję bohaterami, które wystąpiły w wierszu,
  • pobudzały  twórcze myślenie, wyzwalały poczucie sprawstwa podczas układania własnej kompozycji drzewa,
  • klasyfikowały wg jednej i kilku cech elementy z kosza skarbów

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor