BIEDRONKI” W DAWNYCH CZASACH PO FROEBLOWSKU

W tygodniu „W dawnych czasach” dzieci z grupy „Biedronki” rozwijały ciekawość poznawczą,  rozbudzały zainteresowanie przeszłością Ziemi i człowieka. Na początku tygodnia dzieci zostały zapoznane z darem 6 –  dwudziestoma siedmioma klockami o kształcie wcześniej poznanego prostopadłościanu. Rozbudzały ekspresję twórczą oraz wyzwalały radość podczas zabaw badawczych, plastycznych i różnorodnych działań z wykorzystaniem daru 6. Dzieci odwiedziły prehistoryczny las  – poznały nazw roślin i zwierząt z dawnych czasów /paproć, skrzyp, palma, mamut, praptak/ oraz usłyszały  dźwięki wydobywające się z prehistorycznego lasu. Dowiedziały się kim byli jaskiniowcy, czym  się zajmowali, jak się ubierali, co jedli oraz jakich narzędzi używali. Wiele radości dostarczyła dzieciom zaproponowana aktywność muzyczna, podczas której to   rozwijały wyobraźnię muzyczną oraz kreatywność w tworzeniu muzyki z wykorzystaniem darów i przedmiotów codziennego użytku (folia, kubeczki plastikowe itp.). Udział w różnorodnych zabawach ruchowo – słuchowych przy muzyce rozwijał u dzieci poczucie rytmu, pobudził ich wyobraźnię oraz wyzwolił w nich kreatywność oraz umiejętność współdziałania z rówieśnikami. Dzieci w minionym tygodniu rozwijały umiejętność wnioskowania na podstawie obserwacji – szukały odpowiedzi na pytanie ,,Jaki jest węgiel?”.  Udział w różnorodnych zabawach badawczych z węglem umożliwił im poznanie fizycznych właściwości węgla, jego różnych rodzajów oraz przeznaczenia, a także zdobycie wiedzy na temat tego, skąd się wziął węgiel. Dzieci rozwijały sprawność fizyczną i umiejętność współdziałania z rówieśnikami poprzez aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach gimnastycznych z darem 5 i 6 oraz figurkami dinozaurów. Świat dinozaurów okazał się bardzo fascynujący dla dzieci i przez cały tydzień miały możliwość zaprezentowania w przedszkolu swojej wiedzy i zbiorów na ten temat. Dzieci przynosiły książki, albumy, atlasy, figurki dinozaurów oraz roślinności z dawnych czasów. Bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem dzieliły się swoimi zbiorami oraz wiedzą na ten temat z rówieśnikami.

W ciągu całego tygodnia dzieci rozwijały umiejętność współpracy w grupie z rówieśnikami poprzez podejmowane aktywności w kącikach tematycznych: kącik darów – układały szkielet dinozaura; kącik twórczy – rysowały węglem dinozaura; kącik badawczy – eksperymentowały z węglem i kącik gospodarczy – przygotowywały napój jaskiniowców: rozcieńczały sok, rozlewały do kubeczków oraz szykowały słomki dla wszystkich dzieci. Zakończeniem tygodnia froeblowskiego o dawnych czasach był udział dzieci z zabawach tropiących – ,,Szukamy śladów dinozaurów”. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zabawach na świeżym powietrzu rozwijających ich wyobraźnię oraz rozbudzających zainteresowanie światem dinozaurów. Z dużym zaangażowaniem wykonywały wszelkie powierzone im zadania, czego efektem było odnalezienie figurki dinozaura. Tydzień froeblowski w dawnych czasach cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci, dostarczył im wiele radości i pobudził ich wyobraźnię, wyposażył w nową wiedzę oraz umożliwił im podzielenie się z rówieśnikami swoją pasją i zainteresowaniami na ten temat.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor