Jeżyki w kosmosie

W minionym tygodniu Jeżyki poznały Układ Słoneczny, zjawiska i obiekty występujące w kosmosie, nazwy planet, poszerzyły wiedzę na temat Słońca i Księżyca oraz przyrządów służących do obserwacji kosmosu. Pracowały w kącikach Froeblowskich: w kąciku twórczym malowały „Rozgwieżdżone niebo”, w kąciku badawczym oglądały książki i albumy o kosmosie, gospodarczym układały ufoludki z chleba tostowego i warzyw oraz Układ Słoneczny z darów Froebla w kąciku darów.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor