„Kula, walec i sześcian…” – Biedronki poznają froeblowski dar 2

Dzieci z grupy „Biedronki” zgłębiają tajniki freblowskich darów. W minionym tygodniu poznały dr nr 2, który tworzą drewniane formy: kula, walec i sześcian wraz ze stelażem. Różnorodne zabawy badawcze wykorzystaniem daru 2 umożliwiły dzieciom poznanie cech i właściwości kuli, walca i sześcianu oraz porównywanie ich ruchu po powierzchni płaskiej i pod różnym kątem. Dary wykorzystujemy do poszerzenia wiedzy dziecka o otaczającym świecie. Dar 2 okazał się wspaniałym narzędziem do rozbudzenia zainteresowania dzieci najbliższym środowiskiem przyrodniczym – lasem. Za pomocą daru 2 zilustrowano wiersz M. Kownackiej „Kto sadził dęby?”. Wiele radości dostarczyła dzieciom nauka piosenki i zabawy mucyno-ruchowe pry piosence „Rozśpiewany las”, które utrwalił wiedzę dzieci n temat środowisk przyrodniczego lasu. Rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współdziałania rówieśnikami umożliwił dzieciom aktywny udział w ćwiczeniach gimnastycznych z nietypowymi przyborami gimnastycznymi – kasztanami i żołędziami. Brdo ważnym elementem pracy darami Froebla i zarazem bardo atrakcyjnym dla dzieci jest aktywność w kącikach tematycznych. W minionym tygodniu dzieci wykonywały różnorodne działalności w poszczególnych kącikach: kącik darów – zabawy z użyciem figurek małych zwierząt i daru 2; kącik twórczy – odbijanie liści maczanych w farbie; kącik badawczy – oglądanie przez lupę liści dębu, sosny, świerku / budowanie stogu z igieł sosnowych przenoszonych za pomocą pęsety; kącik gospodarczy – przekładanie wafli miodem. Zakończeniem tygodnia freblowskiego był wycieczka do pobliskiego lasu umożliwiając dzieciom prowadzenie obserwacji przyrodniczych i odbieranie otaczającego świata leśnego poprzez różne zmysły. Celem wycieczki było poznanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie. Dzieci podczas wycieczki poznawały las wszystkimi zmysłami, obserwowały faunę i florę leśną ora dzieliły się swoimi spostrzeżeniami. Wycieczka do lasu dostarczył dzieciom wiele radości, poszerzyła ich wiedzę przyrodniczą oraz dostarczyła wiele naturalnych darów leśnych samodzielnie znalezionych przez dzieci.

Tydzień freblowski, a więc różnorodne zabawy badawcze, plastyczne i działania
z wykorzystaniem daru 2 rozbudziły ekspresję twórczą dzieci i wyzwoliły w nich wiele radości. Podejmowane aktywności w kącikach tematycznych rozwijały relacje społeczne – umiejętność współpracy w grupie z rówieśnikami.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor