Pierwszy tydzień w przedszkolu Motylków i Krasnoludków

Dziecko jest radością nie tylko rodziców. W wielkiej rodzinie, jaką jest Kościół Katolicki, rodzinie złożonej z wielu osób, małych i dużych, najukochańszymi istotami są dzieci(…).

Każde dziecko jest słońcem, które wschodzi.” Jan Paweł II

Pierwsze dni, a nawet tygodnie dla dziecka 3-letniego w przedszkolu to czas doświadczania intensywnych przeżyć. Nasze maluchy w minionym tygodniu poznawały przestrzeń za pomocą wielu zmysłów w toku własnego działania.

Wkroczyły do przedszkola niosąc bagaż lęku przed rozstaniem z ukochanymi bliskimi. Nasza placówka stworzyła jednak doskonałe warunki umożliwiające szybką i łatwą adaptację w nowym dla dzieci środowisku.

Dzieci z grup Motylki i Krasnoludki odwiedziły przedszkolny plac zabaw, wykonywały prace plastyczne oraz brały udział w wielu zabawach integracyjnych, dzięki którym nawiązały bliższe kontakty z innymi dziećmi w grupie. Poznawały otoczenie i przyswajały wiedzę o przeznaczeniu i sposobie korzystania z urządzeń i pomieszczeń na terenie placówki. Podejmowały próby samodzielnego spożywania posiłków i wykonywania czynności higienicznych oraz samoobsługowych. Ukojenie każdego dnia przyniosło dzieciom leżakowanie po obiedzie. Był to czas wyciszenia podczas słuchania bajek i relaksacyjnej muzyki.

Miniony tydzień dostarczył wszystkim dzieciom wiele różnych emocji a także miłych niespodzianek.

A to dopiero początek przygody z przedszkolem…

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor