Podróż w odległą przeszłość – Pszczółki

W tym tygodniu dzieci z gr. „Pszczółki” „odbyły podróż w odległą przeszłość”- prehistoryczną. Podczas zajęć pogłębiały wiadomości na temat życia dinozaurów, ich wyglądu, miejsca zamieszkania. Same wspaniale przygotowały pomoce do zajęć przynosząc własne dinozaury, książki. Podczas zajęć wspaniale opowiadały o dinozaurach, dzieliły się własną wiedzą na temat życia dinozaurów i prehistorycznego lasu. Świetnie rozpoznawały dinozaury, podawały ich nazwy. Poznały zawód archeologa. Prowadziły wykopaliska archeologiczne., które dostarczyły wielu wrażeń i radości. Natomiast podczas zabaw dowolnych dzieci podejmowały różnorodną inicjatywę: niektóre bawiły się w dinozaurowy las, inne korzystając ze „skrzyni pomysłów” rozwijały swą plastyczną kreatywność, jak zawsze u „Pszczółek” wiele ciekawych rzeczy się działo.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor