Spacer po jesiennym lesie – zajęcia w grupie „Biedronki”

W dniu 22 października 2015 r. podczas zajęć w przedszkolu „Pani Jesień” zaprosiła dzieci z grupy Biedronki na spacer po lesie. W jesiennym lesie przedszkolaki rozpoznawały i nazywały zwierzęta leśne, opowiadały o ich wyglądzie, charakterystycznych cechach oraz o ich przygotowaniach do zimy. Dzieci z grupy Biedronki z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, bardzo dobrze radziły sobie z proponowanymi zadaniami. Bardzo dobrze rozpoznawały i nazywały drzewa jesiennego lasu i ich owoce. Chętnie przygotowywały zapasy dla wiewiórki na zimę  prawidłowo przeliczając orzeszki. Dzieci z zaciekawieniem rozwiązywały zagadki słowne i obrazkowe oraz bardzo sprawnie ułożyły puzzle przedstawiające zwierzęta leśne. Na koniec zajęć za wykonanie wszystkich zadań i właściwe zachowanie w lesie „Pani Jesień” nagrodziła dzieci „Odznaką Przyjaciela Lasu”. Zajęcia te sprawiły dzieciom dużo radości, pozwoliły utrwalić oraz poszerzyć ich wiedzę oraz rozbudzić zainteresowania przyrodnicze.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor