Tydzień Froeblowski u „Biedronek”

Dzieci z grupy „Biedronki” w bieżącym roku szkolnym realizują innowację pedagogiczną

„Kreatywny przedszkolak – zabawy darami F. Froebla”. Realizacja innowacji jest możliwa dzięki odpowiedniej organizacji sali – wydzielone kąciki tematyczne( kącik darów, kącik twórczy, kącik gospodarczy, kącik  badawczy) oraz organizacji zajęć z dziećmi (zajęcia w porannym kole i w kącikach tematycznych). Na pierwszych zajęciach  w oparciu o koncepcję pedagogiczną Froebla –  tydzień froeblowski – dzieci zostały zapoznane z zasadami pracy podczas zajęć oraz czymś wyjątkowym i niezwykłym – darem1, czyli wełnianymi piłeczkami w kolorystyce tęczy, umieszczonymi w drewnianym pudełku. Dzieci z dużym zaangażowaniem i ciekawością poznawały wyposażenie pudełka – dar 1 i próbowały zgadywać, co się w nim znajduje. Wełniane piłeczki były dla nich dużym zaskoczeniem, a proponowane różnorodne aktywności z tym darem dostarczyły im wiele radości i pobudziły ich twórczą aktywność. W ciągu całego freblowskiego tygodnia – pracy z darem 1 – dzieci utrwalały nazwy kolorów, rozwijały umiejętność wypowiadania się  w oparciu o wiersz M. Strzałkowskiej „Piłka” i teatrzyk stolikowy, klasyfikowały piłeczki wg określonych cech, ksztaltowały umiejętność sprawnego przeliczania oraz  uczestniczyły w zabawach muzyczno – ruchowych przy piosence  „Pak – przyjaciel przedszkolaków”. Bardzo dużo radości dostarczyły dzieciom ćwiczenia gimnastyczne z piłeczkami, które doskonaliły ich sprawność ruchową,  orientację przestrzenną z posługiwaniem się określeniami: na, pod, przed, za, obok, wysoko, nisko, blisko, daleko, pomiędzy oraz umiejętność współdziałania z rówieśnikami. Bardzo ważnym etapem zajęć z darami Froebla jest praca w grupach zabawowo – zadaniowych w kącikach tematycznych. Celem tych zajęć jest dochodzenie dzieci do wiedzy przez własne działanie, które  eksperymentują, badają, tworzą. Dzieci z „Biedronek” podzielone na cztery grupy, w kolejnych dniach tygodnia froeblowskiego pracowały w kącikach tematycznych i podejmowały różne aktywności zabawowo-zadaniowe: kącik twórczy – wykonywał kulki z plasteliny i papieru, kącik darów – segregował zabawki na duże i małe, budował „duży i mały świat zabawek”, kącik badawczy – dzieci dmuchały bańki mydlane, kącik gospodarczy – dzieci nalewały wodę do kubeczków dla kolegów i koleżanek. Praca w kącikach  tematycznych w poszczególnych grupach dostarczyła dzieciom wiele radości,  umożliwiła zdobycie wiedzy poprzez własne działania, poszerzyła ich wiedzę o świecie przyrodniczym, kształtowała umiejętność współpracy z rówieśnikami oraz doskonaliła dbałość o ład i porządek. Zakończeniem tygodnia froeblowskiego był „dzień zabawy” – swobodnych zabaw według pomysłów dzieci – idea pedagogiki Froebla – który rozwija wyobraźnię, kreatywność oraz  relacje społeczne.  Swobodne zabawy wyrażają szacunek dla dziecka i jego indywidualności, doskonalą umiejętność zgodnego współdziałania w grupie oraz umożliwiają dziecku zdobywanie nowych doświadczeń i wiedzy. Udział w tygodniu froeblowskim – tygodniowych zabawach z darami Froebla rozbudził ekspresję twórczą dzieci oraz wyzwolił w nich radość podczas różnorodnych aktywności w trakcie zajęć.