Wiosna u „Biedronek”

 

Już marzec się rozpoczął, więc „Biedronki” postanowiły „wyhodować” wiosnę w swojej sali. Dzieci dowiedziały się, że rośliny potrzebują słońca, wody i ziemi, aby rosnąć. Poznały różne rodzaje cebul i cebulek, określały podobieństwa i różnice między nimi oraz ich przeznaczenie. Największą atrakcją dla dzieci tego dnia było założenie hodowli cebuli – samodzielne sadzenie przez dzieci cebulek i podlewanie ich. Zajęcia te dostarczyły dzieciom wiele radości i wspaniałej zabawy oraz rozbudziły oczekiwania na wyrośnięcie swojej cebulki.
Fasolka i groszek skrywały dla dzieci wiele tajemnic. Poznały one ich wygląd, wskazywały podobieństwa i różnice między nimi oraz określały kształt fasoli i groszku. Dzieci porównywały liczebność zbiorów fasolek i groszku z zastosowaniem pojęć: mniej, więcej. Dzieci chętnie i z dużym zaangażowaniem liczyły oraz układały rytmy z groszku, fasolek i cebul wg wzoru. Dobrze sobie radziły z przeliczaniem ich ilości oraz prawidłowym kontynuowaniem rytmów. Dzieci były zainteresowane zajęciami i aktywnie w nich uczestniczyły.

 

 

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor