Zajęcia matematyczne w Biedronkach

Tworzymy zbiory – Biedronki doskonalą umiejętność liczenia i porównywania liczebności wzorów w zakresie 5. Bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem tworzą zbiory (owoców, warzyw, zwierząt i zabawek). Dzięki czemu rozwijają logiczne myślenie. Opisując przedmioty wzbogacają słownictwo, rozwijają mowę oraz utrwalają nazwy kolorów. Nauka poprzez twórczą zabawę pomaga dzieciom kształtować umiejętności matematyczne.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor