Erasmus+

Nasza placówka uczestniczyła w wielu projektach związanych z rozwojem umiejętności językowych i informatycznych naszych uczniów i kadry pedagogicznej. Zdecydowaliśmy się również spróbować swoich sił w wystartowaniu do konkursu projektów Programu Erasmus+ Akcji 1 „Mobilność kadry”. W lipcu 2020 roku dostaliśmy informację, że nasz wniosek został zaakceptowany do realizacji. Nasze działania skupione będą na podnoszeniu kwalifikacji naszej kadry pedagogicznej w obszarze posługiwania się językiem angielskim, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz metodą CLIL. Będziemy również zapoznawali się z hiszpańskim i szwedzkim systemem edukacji.

Regulamin rekrutacji ERASMUS

 

Wizyta na Malcie:

Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jednym z beneficjentów programu Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 – Mobilności kadry. Dzięki niemu nasza placówka realizuje projekt „Ingenious Teacher Means a Creative Student”, który stawia na poszerzenie kompetencji naszej kadry w obszarze posługiwania się językiem angielskim, realizowania zajęć z elementami dwujęzyczności poprzez metodę CLIL, wykorzystywania technologii i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się i nauczania oraz organizowania pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

Dzięki realizacji projektu wszyscy uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w kursie językowym przygotowującym ich do wyjazdów zagranicznych w ramach dwóch mobilności: wyjazdu na kursy doszkalające oraz wyjazdu na tzw. job shadowing. Podczas pierwszej mobilności zostały zrealizowane dwa kursy na Malcie. W lipcu 2021 roku zaczął się pierwszy z nich: „CLIL –Technology & ICT Tools for teachers working with CLIL”, w którym wzięło udział 6 nauczycieli. Głównym celem kursu było zapoznanie się z najnowszymi narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej używanymi nie tylko podczas zajęć języków obcych, ale również wszystkich przedmiotów lekcyjnych prowadzonych z wykorzystaniem metody CLIL. Metoda ta dotyczy zintegrowanego kształcenia opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści zarówno z dziedziny nauczanego przedmiotu, jak i elementów języka obcego.

W sierpniu natomiast odbył się kurs „Fluency and English Language Development for Educational Staff” dla kolejnych 6 nauczycieli z naszej placówki. Dwutygodniowy kurs miał na celu zwiększenie płynności w posługiwaniu się językiem obcym oraz poszerzenie zakresu słownictwa. Zajęcia na obu kursach odbywały się w ETI Malta – Executive Training Institute w turystycznej miejscowości St. Julian’s nieopodal stolicy Valetty, która słynie z pięknych miejskich uliczek i licznych zabytków. Jest to miejsce bardzo popularne wśród miłośników kinematografii, gdyż to tam filmowano m.in. „Troję”, czy „Grę o tron”. Grupy z KZE miały okazję zapoznać się i zaprzyjaźnić z ludźmi z całej Europy – Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Węgier, Włoch. Po intensywnych godzinach spędzonych na salach lekcyjnych nauczyciele wykorzystywali wolny czas, aby zwiedzać pozostałe wyspy z archipelagu wysp maltańskich: Gozo, która słynie z pięknych plaż oraz Comino, na której mieszkają tylko dwie osoby. Jednakże Malta ma o wiele więcej do zaoferowania pod względem turystycznym w porównaniu do pozostałych wysp archipelagu, gdyż jest to miejsce wpływu wielu kultur, który można dostrzec nie tylko w stylu architektonicznym, ale również w tradycjach ludowych.

Rezultatem zdobytych przez nauczycieli doświadczeń jest wprowadzenie innowacyjnych technik, metod i środków dydaktycznych do codziennej pracy z uczniami oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru placówki. Uczestnicy mobilności chętnie dzielą się swoją wiedzą z całą kadrą KZE, co wpłynie na podniesienie jakości pracy całego grona pedagogicznego oraz motywacji wśród uczniów.

W planach pozostaje druga mobilność – job shadowing, polegająca na obserwacji pracy szkół naszych zagranicznych partnerów – Szwecji oraz Hiszpanii. Mamy wielką nadzieję, że obecna sytuacja na świecie pozwoli nam na dalszą realizację naszego projektu.

 

Mówią o nas:

Gazeta Ostrowiecka:

naostro.info:

Nauczyciele z KZE podnosili swoje kompetencje na kursach językowych na Malcie!

Wizyta w Hiszpanii:

Druga mobilność nauczycieli KZE w ramach projektu Erasmus + miała miejsce w Hiszpanii, w przepięknym andaluzyjskim mieście Jaen. Job Shadowing umożliwił poznanie nauczycielom hiszpańskiego systemu oświaty, narzędzi, metod i form stosowanych w tamtejszym systemie edukacji. Nauczyciele obserwowali zajęcia dydaktyczne na różnych poziomach edukacji, obserwowali wdrażanie metod ICT i CLIL na zajęciach na wszystkich przedmiotach w różnych grupach wiekowych. Nauczyciele KZE poznali historię i tradycje Colegio Pedro Poveda- szkoły, która gościła pedagogów przez 5 dni. Oprócz systemu edukacji nauczyciele poznali również kulturę i tradycję Andaluzji. Mieli niezwykłą przyjemność zwiedzić Jaen, gdzie przewodnikami stali się uczniowie goszczącej szkoły. Niezwykłą atrakcją stała się wycieczka do Grenady, gdzie poznaliśmy przepiękne miasto Alhambrę perełkę Hiszpanii i jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc. To był czas niezwykle owocny, który ubogacił naszych pedagogów i pozwolił zdobyć kolejne doświadczenia, które z pewnością zaprocentują w naszej szkole.

Wizyta w Szwecji:

Podsumowanie wyjazdów job shadowing:

W KZE będzie się działo! Wprowadzamy innowacyjne zmiany w organizacji prowadzenia zajęć w naszej placówce oraz wykorzystywania różnego rodzaju metod, które mieliśmy szansę zobaczyć u naszych partnerów w szkołach w Hiszpanii oraz Szwecji. Będzie to na przykład próba wprowadzenia innowacji dotyczącej sposobu oceniania w tegorocznej klasie pierwszej, praca w różnych zespołach zadaniowych składających się z dzieci z dwóch grup zerowych czy też muzyka prowadzona z elementami języka angielskiego.

Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim jest jednym z beneficjentów programu Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 – Mobilność kadry. Dzięki niemu nasza placówka realizowała projekt „Ingenious Teacher Means a Creative Student”, który stawiał na poszerzenie kompetencji naszej kadry w obszarze posługiwania się językiem angielskim, realizowania zajęć z elementami dwujęzyczności poprzez metodę CLIL, wykorzystywania technologii i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w procesie uczenia się i nauczania oraz organizowania pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Jedną z części naszego projektu były wizyty studyjne (tzw. job shadowing), podczas których nauczyciele z KZE mogli zobaczyć w jaki sposób funkcjonują szkoły za granicą, jakich metod używają nauczyciele oraz jak wyglądają same placówki i ich wyposażenie.

Pierwszą z naszych szkół partnerskich była Colegio Pedro Poveda w Jaen w Hiszpanii. Nauczyciele goszczący mieli możliwość zobaczyć jak wyglądają lekcje dwujęzyczne, szczególnie nauczanie w klasach 1-3, muzyka oraz wychowanie fizyczne oraz sposób, w jaki działa hiszpański system edukacyjny. Uczestniczyli oni również w prezentacjach uczniów o tradycjach związanych z Hiszpanią oraz zostali oprowadzeni przez nich po pięknym miasteczku, w którym znajduje się szkoła. Drugą naszą szkołą partnerską była Kristinedalskolan w Stenungsund w Szwecji. Podczas pobytu mieliśmy możliwość zapoznać się z metodami wykorzystywania technologii w nauczaniu, poznaliśmy szwedzki system edukacyjny oraz sposoby organizowania pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Podczas każdej wizyty nauczyciele porozumiewali się ciągle w języku angielskim zarówno z nauczycielami ze szkół partnerskich, ale również z uczniami, którzy chętnie opowiadali o swoich szkołach i o tym, jak się w nich czują.

Dzięki wizytom studyjnym w ramach programu Erasmus+, zawiązaliśmy współpracę ze szkołami z innych krajów, przez co podnieśliśmy jakość pracy placówki oraz jej europejski wymiar. Wierzymy, że wszystkie działania podjęte w wyniku naszych doświadczeń dadzą naszym uczniom wiele możliwości rozwoju.