Rozkład dnia
Poniedziałek - Piątek
Czas otwarty
06:30
08:00
 • Schodzenie się dzieci.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Praca indywidualna z dzieckiem.
 • Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.
 • Rozmowy z rodzicami.
Przygotowanie do śniadania
08:00
08:15
 • Porządkowanie sali. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.
 • Modlitwa poranna.

Śniadanie
08:15
09:00
Czas zadaniowy
09:00
11:30
 1. Organizowanie różnorodnych form aktywności dziecka (w cyklu tygodniowym):
  • zajęcia z zakresu edukacji językowo-literackiej i słuchowej, społeczno-przyrodniczej, matematycznej, plastyczno-technicznej, grafomotorycznej, muzycznej, ruchowo-zdrowotnej, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, logopedyczne);
 2. Wycieczki, spacery;
 3. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Obiad
11:30
12:30
  • Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu, modlitwa Anioł Pański.
  • Obiad.

Odpoczynek
12:30
14:00
   • Dzieci 3-letnie: leżakowanie
   • Dzieci starsze: Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela.
   • Praca indywidualna i zespołowa w sali.
   • Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. 
   • Zabawa ruchowa z różnymi elementami ruchu prowadzona z całą grupą.
   • Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku.

Zajęcia dodatkowe
13:00
15:00
  • Zajęcia dodatkowe wg zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Podwieczorek
14:00
14:30

Zabawy dowolne
14:30
16:30
 • Zabawy dowolne  w sali, zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci;
 • Zabawa w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne;
 • Gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne,
 • Praca  z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym,
 • Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

Poniedziałek - Piątek

 • Czas otwarty
  06:30 - 08:00
 • Przygotowanie do śniadania
  08:00 - 08:15
 • Śniadanie
  08:15 - 09:00
 • Czas zadaniowy
  09:00 - 11:30
 • Obiad
  11:30 - 12:30
 • Odpoczynek
  12:30 - 14:00
 • Zajęcia dodatkowe
  13:00 - 15:00
 • Podwieczorek
  14:00 - 14:30
 • Zabawy dowolne
  14:30 - 16:30
Poniedziałek - Piątek
Czas otwarty
06:30
08:00
 • Schodzenie się dzieci.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Praca indywidualna z dzieckiem.
 • Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.
 • Rozmowy z rodzicami.

Poniedziałek - Piątek

 • Czas otwarty
  06:30 - 08:00
Poniedziałek - Piątek
Śniadanie
08:15
09:00

Poniedziałek - Piątek

 • Śniadanie
  08:15 - 09:00
Poniedziałek - Piątek
Czas zadaniowy
09:00
11:30
 1. Organizowanie różnorodnych form aktywności dziecka (w cyklu tygodniowym):
  • zajęcia z zakresu edukacji językowo-literackiej i słuchowej, społeczno-przyrodniczej, matematycznej, plastyczno-technicznej, grafomotorycznej, muzycznej, ruchowo-zdrowotnej, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, logopedyczne);
 2. Wycieczki, spacery;
 3. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Poniedziałek - Piątek

 • Czas zadaniowy
  09:00 - 11:30
Poniedziałek - Piątek
Obiad
11:30
12:30
  • Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu, modlitwa Anioł Pański.
  • Obiad.

Poniedziałek - Piątek

 • Obiad
  11:30 - 12:30
Poniedziałek - Piątek
Podwieczorek
14:00
14:30

Poniedziałek - Piątek

 • Podwieczorek
  14:00 - 14:30
Poniedziałek - Piątek
Przygotowanie do śniadania
08:00
08:15
 • Porządkowanie sali. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.
 • Modlitwa poranna.

Poniedziałek - Piątek

 • Przygotowanie do śniadania
  08:00 - 08:15
Poniedziałek - Piątek
Odpoczynek
12:30
14:00
   • Dzieci 3-letnie: leżakowanie
   • Dzieci starsze: Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela.
   • Praca indywidualna i zespołowa w sali.
   • Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. 
   • Zabawa ruchowa z różnymi elementami ruchu prowadzona z całą grupą.
   • Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku.

Poniedziałek - Piątek

 • Odpoczynek
  12:30 - 14:00
Poniedziałek - Piątek
Zajęcia dodatkowe
13:00
15:00
  • Zajęcia dodatkowe wg zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Poniedziałek - Piątek

 • Zajęcia dodatkowe
  13:00 - 15:00
Poniedziałek - Piątek
Zabawy dowolne
14:30
16:30
 • Zabawy dowolne  w sali, zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci;
 • Zabawa w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne;
 • Gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne,
 • Praca  z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym,
 • Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

Poniedziałek - Piątek

 • Zabawy dowolne
  14:30 - 16:30