Rozkład dnia

Ramowy Rozkład dnia

Katolickiego Zespołu Edukacyjnego –

Przedszkola nr 1 Sióstr Rodziny Maryi w Ostrowcu Św.

w roku szkolnym 2020/2021

Obszary oddziaływań

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola

 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci /zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne/;

 • Indywidualne bądź grupowe działania wspierające i koordynujące rozwój dziecka;

 • Praca z dzieckiem zdolnym oraz mającym deficyty rozwojowe.

8.00 – 8.10

Modlitwa Poranna

 • Rozwój moralno-duchowy dziecka;

 • Poranne zabawy ruchowe.

8.10 – 9.00

Śniadanie

 • Czynności higieniczno – samoobsługowe.

8.40 – 11.00
Organizowanie różnych form aktywności dziecka

 • Zajęcia programowe – realizacja zadań programowych w różnych sferach aktywności dziecka;

 • Zajęcia dodatkowe / Katecheza, Umuzykalnienie, Gimnastyka ogólnorozwojowa, J. angielski/;

 • Zabawy na placu zabaw;

 • Wyjścia w okolice przedszkola;

 • Zabawy ruchowe na boisku z wykorzystaniem sprzętu terenowego lub sportowego.

11.00 – 12.20

Obiad

 • Czynności higieniczno – samoobsługowe.

11.30 – 13.30

Odpoczynek

 • Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne;

 • Czytanie bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;

 • /dzieci 3–letnie leżakowanie/.

13.00 – 15.00

Realizacja kół zainteresowań

 • Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania

           i uzdolnienia dzieci;

 • Zabawy tematyczne.

14.00 – 14.30

Podwieczorek

 • Czynności higieniczno – samoobsługowe.

15.00 – 16.30

Rozchodzenie się dzieci do domu

 • Ćwiczenia i zabawy utrwalające zdobytą wiedzę

          i umiejętności;

 • Gry i zabawy stolikowe;

 • Zabawy integrujące i zabawy ruchowe ze śpiewem;

 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci;

 • Dodatkowe działania edukacyjne z dzieckiem.