Modlitwy dla Dzieci

Akt wiary, nadziei, miłości i żalu

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
do poprawy dążącemu.

Byłem niegrzeczny

Byłem niegrzeczny

Bardzo nabroiłem –
to się dzieciom zdarza.
Nigdzie jednak nie ma
od tego lekarza.

No bo przecież brojenie
to nie jest choroba,
choć się ono dorosłym
wcale nie podoba.

Przebacz mi, Jezu,
wszystkie moje złości.
Że Cię bardzo kocham –
nie miej wątpliwości.

Kocham też całą
moją rodzinę.
Przeproszę wszystkich
i wyznam swą winę. Amen.

Do Anioła Stróża

Do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
bądź mi zawsze ku pomocy.
Broń mnie od wszystkiego złego
i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Modlitwa Pańska

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz,
któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Modlitwy za Rodzinę

Za rodziców

Dziękuję Ci, Boże, za mamę i tatę,
za to, że uczą mnie cieszyć się światem.

Za ich dobre rady, dużo cierpliwości.
Nie chcę im nigdy sprawiać przykrości.

Niech mój Anioł Stróż uczy mnie tego,
jak postępować dobrze i stronić od złego.
Amen.

Dzięki Ci, Boże

Dzięki Ci Boże
że mnie ukochałeś,
dzięki, że dobrych
rodziców mi dałeś.

Proszę Cię,
dobry Ojcze z nieba,
daj im wszystkiego,
czego im potrzeba.

Do Ciebie, Boże,
rączki podnoszę,
o zdrowie mamy
i taty proszę

i proszę także,
niech mnie od złego
na każdym kroku
aniołki strzegą.

Za rodzinę

Dziękuję Ci, Boże,
za miłość Twoją,
za mamę, tatę,
rodzinę moją.

Za dom nasz ciepły,
za chwile radości.
Niech w nim na zawsze
pokój Twój zagości. Amen.

Za babcię i dziadka

Błogosław, Boże,
babci i dziadkowi.
Spraw, aby byli
weseli i zdrowi.

Pragnę ich zawsze
kochać i szanować,
i wszystkim, co robię,
ich serca radować. Amen.

Na wycieczce

Na wycieczce

Czy to Ty, Panie Boże,
wymyśliłeś wycieczki?
Wspinanie się na góry,
przeprawy przez rzeczki?

Przecież dobre pomysły
tylko w niebie się rodzą
i wszystkie radości
od Ciebie pochodzą.

A ja tak cieszę się
z każdej podróży –
bo czas wycieczkowy
nigdy się nie dłuży.

Taki piękny i ciekawy
jest ten świat przyrody!
Dziękuję Ci, że kozom
przykleiłeś brody;

że ptakom dałeś skrzydła,
a świerszczykom skrzypce,
biedroneczce kropki,
płetwy złotej rybce;

że góry są garbate,
a morze szumiące;
że pachnące są kwiatki
na zielonej łące;

że żabim językiem
jest głośne kumkanie,
a ptasim, słowiczym –
wesołe gwizdanie.

Z kościelnej wieży
słychać dzwony,
na wielką ucztę
jestem zaproszony.

Pan Jezus stoi
w progu kościoła
i wszystkie dzieci
po imieniu woła.

Podoba mi się bardzo
ten pomysł z dzwonieniem,
bo brzmi jak niebiańskie
ekstrazaproszenie.

Ludzie telefonują,
ślą do siebie listy,
a Pan Jezus – jak zwykle –
ma pomysł swoisty.

Nikt nas nie kocha
tak bardzo jak On –
o tym przypomina nam
kościelny dzwon.
Amen.

Po przebudzeniu

Po przebudzeniu

Za noc, co minęła,
za dary z Twej ręki
chcę Ci już od rana
złożyć, Boże, dzięki.

W imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego,
chcę dziś dobrze czynić
i unikać złego.
Amen.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża
Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas
pojednaj,
Synowi swojemu nas
polecaj,
swojemu Synowi nas
oddawaj.
Amen.

Przed i po posiłku

Przed posiłkiem

Przed obiadem i śniadaniem
ręce swe składamy ładnie.
Dziękujemy, Ojcze nasz,
za to, co nam dzisiaj dasz. Amen.

*
Pobłogosław Boże
złote łany zboża,
Pobłogosław wszystkich ludzi,
którzy muszą się natrudzić,
byśmy mieli tyle chleba
ile dzisiaj nam potrzeba! Amen.

*
Ptaszek śpiewem Ci dziękuje
i ja składam ręce swe.
Wszystko bardzo mi smakuje,
pobłogosław to co zjem. Amen.

*
Drogi Panie Jezu,
siądź przy stole z nami,
jak kiedyś siadałeś
ze swymi uczniami.

Pobłogosław nas
i te wszystkie dary,
za które dzięki
składamy bez miary.

Niechaj wszyscy głodni
znajdą pożywienie,
a ci, co odeszli,
osiągną zbawienie.
Amen.

*
Pobłogosław, Panie Boże, nas.
Pobłogosław ten posiłek,
tych, którzy go przygotowali.
I naucz nas dzielić się chlebem i radością
ze wszystkimi.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

(w czasie świąt)

Panie Jezu Chryste,
zasiądź między nami,
udziel nam radości
Twego Zmartwychwstania
(albo: Narodzenia),
niech się okażemy Twoimi uczniami,
a stół nasz niech będzie
znakiem pojednania. Amen.

*
Panie Jezu, nasze Słonko,
pobłogosław to jedzonko.

 

Po posiłku

Za ten posiłek
i wszystkie dary Twej dobroci
chwalimy Ciebie, Boże.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

*
Panie Jezu,
przyjmij dzięki
za te dary
z Twojej ręki,
za wspólnotę
stołu, chleba.
Zaprowadź nas
wszystkich do nieba.
Amen.

*
Zjadłem wszystko, co mi dałeś,
bo Ty, Boże, przecież chciałeś,
żebym rósł na Twoją chwałę,
by mi nie zabrakło sił,
abym zawsze dobry był! Amen.

Przed snem

Przed snem

Dzień się już skończył
i noc się przybliża,
klękam przed Tobą
i robię znak krzyża.

Przepraszam za to,
co zrobiłem złego;
z radością oddaję,
co było dobrego.

O noc spokojną, Jezu,
bardzo Ciebie proszę
i szczerą modlitwę
do nieba zanoszę:

za mamę, tatę, babcię,
dziadka, brata,
za kolegów, sąsiadów,
wszystkich ludzi świata.
Amen.

Zdrowaś Mario

Zdrowaś Mario

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen