Rada Rodziców

Celem działalności Rady Rodziców jest zapewnienie:

  • współpracy rodziców z przedszkolem w procesie kształcenia i wychowania dzieci
  • upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu w duch religijnym, patriotycznym
  • prezentowanie wobec siostry dyrektor oraz nauczycieli, opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkolnych
  • zachęcanie rodziców do czynnego udziału w działaniach wspierających przedszkole oraz nauczycieli
  • przyczyniać się do dalszego rozwoju placówki

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzprzedszkolną powołaną w celu zaangażowania rodziców do dalszego procesu kształcenia i wychowywania dzieci.

W skład Rady Rodziców wchodzą:

Przewodniczący Rady Rodziców – Ewa Gębka

Zastępca przewodniczącego – Karol Haraźny

Skarbnik – Małgorzata Morawska

 

Na potrzeby dobrego przepływu informacji, został stworzony adres mailowy Rady Rodziców (przedszkole.kze@gmail.com). Każdy rodzic dziecka uczęszczającego do naszej placówki będzie mógł drogą elektroniczną przesłać swoje propozycje bądź sugestie odnośnie działalności Rady Rodziców.