Zajęcia dodatkowe

Przedszkole oferuje dzieciom z wszystkich grup wiekowych zajęcia dodatkowe realizowane w podstawie programowej /8.00 – 13.00/

 • J. angielski
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Umuzykalnienie
 • Gimnastyka buzi i języka – zajęcia logopedyczne

 

 • Katecheza
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne

 

Dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych kołach zainteresowań organizowanych w przedszkolu poza podstawą programową w godzinach od 13.00 do 15.00

 • „W krainie matematyki” – koło matematyczne – wszystkie dzieci

W naszym przedszkolu działa kółko matematyczne pt. „W krainie matematyki”, na które uczęszczają dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Zajęcia matematyczne prowadzone są w oparciu o metodę prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej dostosowanej do wieku dziecka. Celem naszych zajęć jest stworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych dziecka poprzez zabawę, rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej, rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania umiejętności matematycznych w codziennym życiu, nabywania umiejętności i wiadomości potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej. Zajęcia odbywają się w środę każdego tygodnia.

 

 • Koło gry i zabawy rekreacyjne – 3,4 latki

Kółko: „Gry i zabawy rekreacyjne” należy do czynności podejmowanych dla przyjemnego spędzania czasu, dla rozrywki. Jednak nie należy przez to rozumieć, że jest ono mało ważne. Dzieci w wieku przedszkolnym lubią naśladować, powtarzać w zabawie czynności osób dorosłych, zwierząt, postaci z bajek itp., pragną współzawodniczyć ze sobą w różnych dziedzinach, aby wykazać swoją wiedzę, siłę, zręczność czy umiejętności ruchowe. Te zajęcia dają im takie możliwości. Oprócz tego można dostrzec jeszcze inne zalety tego kółka, a mianowicie doskonale ono wpływa na rozwój różnych cech osobowości i intelektu dziecka, a także oddziałuje terapeutycznie w przypadku różnych opóźnień i zaburzeń rozwojowych. Gry i zabawy uczą działania w zespole, wyrabiają refleks i szybką orientację, sprawność ruchową i zręczność rąk. Rozwijają wiedzę i niektóre funkcje intelektualne, takie jak: myślenie, pamięć, mowa. Udział w takich zajęciach sprzyja również kształtowaniu cech charakteru: panowanie nad sobą, wytrwałego dążenia do celu, umiejętności pokonywania trudności.

 • „Plastusiowe Cudeńka” – 3-4 latki

Koło zainteresowań rozwijające sprawności manualne i estetyczne. Baczna obserwacja świata wyzwala w dziecku potrzeby twórcze. Te zajęcia pozwolą poznać rzeczywistość  widzianą oczami dziecka. Zostawić pole do kreatywności to znaczy pozwolić dziecku tworzyć, działać, spostrzegać, lepić i modelować, a przy tym wszytskim dobrze się bawić i zarazem rozwijać swój pontencjał.

 

 • „Funny English” – kółko j. angielski – 5-latki

Głównym celem kółka jest poznawanie podstawowych zwrotów, prostych  wierszyków i piosenek dla dzieci w języku angielskim. Dzieci mają możliwość poznawać język angielski poprzez zabawę.

 • Arteterapia – 4-5 – latki

Celem zajęć z arteterapii jest kształtowanie osobowości dziecka poprzez działania artystyczne stymulujące twórczy rozwój dziecka i jego aktywność.  Szczególna uwaga podczas zajęć z arteterapii zwracana jest na rozwój twórczości, kreatywności, wyobraźni, fantazji, spostrzeżeń, ekspresji twórczej.  Zajęcia ukierunkowane są na wspomaganie rozwoju dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej, wychowawczej i motywacyjnej w celu kształtowania osobowości, jak również wyrabianie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych, wnikliwego obserwowania otaczającego świata, wartościowania, dokonywania i uzasadniania wyborów dotyczących estetyki własnych prac. Ważnym elementem zajęć jest poszerzanie wiedzy o sobie, własnych cechach, zachowaniu, nawiązywaniu relacji interpersonalnych, kształtowaniu systemu norm i wartości, treści wychowawczych, kultury osobistej.

 • „Roztańczone przedszkolaki” – koło taneczne – wszystkie dzieci

Rola zajęć rytmiczno – tanecznych w wychowaniu przedszkolnym jest ogromna. To one dają dziecku radość, relaks, ruchowe spełnienie, satysfakcję z nowo nabytych umiejętności. Ruch podporządkowany muzyce posiada bezcenne walory. Wspiera rozwój procesów myślowych, kształci pamięć, koordynację ruchową, słuch muzyczny, poczucie rytmu, daje pewność siebie, poprawia relacje interpersonalne z rówieśnikami. Nowo nabyte umiejętności są źródłem satysfakcji zarówno dla dziecka jak i rodzica.