Zajęcia dodatkowe

Przedszkole oferuje dzieciom z wszystkich grup wiekowych zajęcia dodatkowe realizowane w podstawie programowej /8.00 – 13.00/

 • Język angielski
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Umuzykalnienie
 • Gimnastyka buzi i języka – zajęcia logopedyczne

 • Katecheza
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne

 

Dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych kołach zainteresowań organizowanych w przedszkolu poza podstawą programową w godzinach od 13.00 do 15.00

 • „Zumba” – wszystkie dzieci
 • Gry i zabawy ruchowe – 3-4 latki

Zajęcia odbywają się według indywidualnie opracowanego planu ćwiczeń w oparciu o gry, zabawy, piosenki i wierszyki tak, by dziecko chętnie w nich uczestniczyło. Głównym założeniem jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Na zajęciach będziemy wzmacniać partie mięśni osłabionych, rozciągać partie mięśni przykurczonych, poprawiać sprawność fizyczną i koordynację oraz zapewnimy dzieciom formę czynnego wypoczynku.

 • „Kodowanie na dywanie” – 5-6 latki
 • Arteterapia – 4-6 latki

Celem zajęć z arteterapii jest kształtowanie osobowości dziecka poprzez działania artystyczne stymulujące twórczy rozwój dziecka i jego aktywność.  Szczególna uwaga podczas zajęć z arteterapii zwracana jest na rozwój twórczości, kreatywności, wyobraźni, fantazji, spostrzeżeń, ekspresji twórczej.  Zajęcia ukierunkowane są na wspomaganie rozwoju dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej, wychowawczej i motywacyjnej w celu kształtowania osobowości, jak również wyrabianie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych, wnikliwego obserwowania otaczającego świata, wartościowania, dokonywania i uzasadniania wyborów dotyczących estetyki własnych prac. Ważnym elementem zajęć jest poszerzanie wiedzy o sobie, własnych cechach, zachowaniu, nawiązywaniu relacji interpersonalnych, kształtowaniu systemu norm i wartości, treści wychowawczych, kultury osobistej.

 • „Roztańczone przedszkolaki” – koło taneczne – wszystkie dzieci

Rola zajęć rytmiczno – tanecznych w wychowaniu przedszkolnym jest ogromna. To one dają dziecku radość, relaks, ruchowe spełnienie, satysfakcję z nowo nabytych umiejętności. Ruch podporządkowany muzyce posiada bezcenne walory. Wspiera rozwój procesów myślowych, kształci pamięć, koordynację ruchową, słuch muzyczny, poczucie rytmu, daje pewność siebie, poprawia relacje interpersonalne z rówieśnikami. Nowo nabyte umiejętności są źródłem satysfakcji zarówno dla dziecka jak i rodzica.

 • „Mały odkrywca” – 5-6 latki
 • Aktywne słuchanie muzyki – 5-6 latki
 • „Zmysłowe przedszkolaki” – zabawy sensoryczne – 3-4 latki
 • „Zwinne rączki” – zabawy rozwijające motorykę małą – 3-4 latki