Zajęcia dodatkowe

Przedszkole oferuje dzieciom ze wszystkich grup wiekowych zajęcia ubogacające podstawę programową /8.00 – 13.00/

 • Język angielski
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Umuzykalnienie
 • Gimnastyka buzi i języka – zajęcia logopedyczne
 • Katecheza
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne

 

Dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych kołach zainteresowań organizowanych w przedszkolu poza podstawą programową w godzinach od 13.00 do 15.00

 • „Zumba” – wszystkie dzieci

„Zumba” – taniec zainspirowany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness. Został opracowany przez tancerza i choreografa Alberto „Beto” Pereza w Kolumbii w latach 90. XX wieku. Główne założenia programu polegają na obcowaniu dzieci z muzyką, ruchem i tańcem, poprzez uczestnictwo w zajęciach Zumba Fitness. Poprzez taniec, dziecko wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Przy okazji doskonałej zabawy następuje wzmocnienie mięśni, rozwija się koordynacja ruchowa i równowaga oraz korygowanie wad postawy. Uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach, to nie tylko rozrywka, ale również sposób na stres, dobre samopoczucie, radość, odprężenie umysłu, relaks i równocześnie aktywna forma spędzania wolnego czasu.

 • Gry i zabawy ruchowe – 3-4 latki

Zajęcia odbywają się według indywidualnie opracowanego planu ćwiczeń w oparciu o gry, zabawy, piosenki i wierszyki tak, by dziecko chętnie w nich uczestniczyło. Głównym założeniem jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Na zajęciach będziemy wzmacniać partie mięśni osłabionych, rozciągać partie mięśni przykurczonych, poprawiać sprawność fizyczną i koordynację oraz zapewnimy dzieciom formę czynnego wypoczynku.

 • „Kodowanie na dywanie” – 5-6 latki

Kodowanie na dywanie – to zajęcia przeznaczone dla dzieci 5, 6-letnich. Jest to cykl zajęć dodatkowych, które dają możliwość analizowania, działania oraz wyzwalają chęć poszukiwania. Efektywnie i przyjemnie wspierają rozwój koncentracji, samodzielności i kreatywność u dziecka. Warto postawić na zabawy logiczne i gry, które mogą stanowić dobry trening umysłu – rozwijają nie tylko spostrzegawczość i pamięć, ale przede wszystkim logiczne myślenie.

 • Arteterapia – 4-6 latki

Celem zajęć z arteterapii jest kształtowanie osobowości dziecka poprzez działania artystyczne stymulujące twórczy rozwój dziecka i jego aktywność.  Szczególna uwaga podczas zajęć z arteterapii zwracana jest na rozwój twórczości, kreatywności, wyobraźni, fantazji, spostrzeżeń, ekspresji twórczej.  Zajęcia ukierunkowane są na wspomaganie rozwoju dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej, wychowawczej i motywacyjnej w celu kształtowania osobowości, jak również wyrabianie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych, wnikliwego obserwowania otaczającego świata, wartościowania, dokonywania i uzasadniania wyborów dotyczących estetyki własnych prac. Ważnym elementem zajęć jest poszerzanie wiedzy o sobie, własnych cechach, zachowaniu, nawiązywaniu relacji interpersonalnych, kształtowaniu systemu norm i wartości, treści wychowawczych, kultury osobistej.

 • „Roztańczone przedszkolaki” – koło taneczne – wszystkie dzieci

Rola zajęć rytmiczno-tanecznych w wychowaniu przedszkolnym jest ogromna. To one dają dziecku radość, relaks, ruchowe spełnienie, satysfakcję z nowo nabytych umiejętności. Ruch podporządkowany muzyce posiada bezcenne walory. Wspiera rozwój procesów myślowych, kształci pamięć, koordynację ruchową, słuch muzyczny, poczucie rytmu, daje pewność siebie, poprawia relacje interpersonalne z rówieśnikami. Nowo nabyte umiejętności są źródłem satysfakcji zarówno dla dziecka jak i rodzica.

 • „Mały odkrywca” – 5-6 latki

Uczestnictwo dziecka w zajęciach „Mały odkrywca” przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami. Podczas spotkań dzieci będą tworzyły mini laboratorium, w którym odbywać się będą eksperymenty i doświadczenia. Działania te prowadzone w grupie przedszkolnej będą także pomocne przy przyswajaniu materiału wynikającego z podstawy programowej i pozwolą dzieciom na samodzielne odkrywanie odpowiedzi oraz formułowanie wniosków.

 • Aktywne słuchanie muzyki – 5-6 latki

Aktywne słuchanie muzyki wg Carla Orffa i Batii Strauss wg propozycji p. Jacka Tarczyńskiego jest sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu. Główne założenia programu polegają na obcowaniu dzieci z muzyką, ruchem i tańcem. Ma on na celu zaspokojenie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i potrzeby tworzenia. Poprzez taniec, dzieci wyrabiają w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Elementy tańca i układy choreograficzne przyczyniają się do umiejętności i łatwości obcowania w towarzystwie. Ruch przy muzyce wzmaga postawę kreatywności, integruje człowieka wewnętrznie i otwiera na twórcze poszukiwania. Pośrednio wpływa na samoocenę dzieci. Uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach, to nie tylko rozrywka, ale również sposób na stres, dobre samopoczucie, radość, odprężenie umysłu i relaks.

 • „Zmysłowe przedszkolaki” – zabawy sensoryczne – 3-4 latki

Zabawy sensoryczne są niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci, ponieważ pobudzają ich wyobraźnię oraz wszystkie możliwe zmysły. Głównym celem zajęć jest rozwój kreatywności i twórczego myślenia poprzez pobudzanie wszystkich zmysłów: węchu, smaku, zapachu, wzroku i dotyku, dzięki użyciu łatwo dostępnych produktów spożywczych. Na zajęciach nie potrzebujemy zabawek, wykorzystujemy przedmioty codziennego użytku i produkty spożywcze, dzięki którym możemy się świetnie bawić oraz troszeczkę pobrudzić. Ponadto mieszając, ugniatając, stukając i depcząc maluszki usprawniają dużą i małą motorykę. Stymulując receptory wpływamy na ilość i rozwój połączeń nerwowych w mózgu co ma wpływ na harmonijny rozwój dziecka.

 • „Zwinne rączki” – zabawy rozwijające motorykę małą – 3-4 latki

Głównym celem zajęć „Zwinne rączki” jest usprawnianie motoryki małej, dostarczanie wrażeń dotykowych oraz doskonalenie umiejętności w zakresie samoobsługi. Program zajęć zakłada usprawnianie motoryki małej poprzez tworzenie procesu oddziaływań terapeutycznych zgodnych z potrzebami dzieci i dostosowanych do ich funkcjonowania zarówno poznawczego jak i ruchowego. Ćwiczenia realizowane na kole zainteresowań rozwijają sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi, która jest niezbędna do wykonywania wielu czynności.