„Hej góry, moje góry…” – przedszkolaki na XII Prezentacjach Artystycznych

 

W dniu 8 luty 2018 r. dzieci z naszego przedszkola brały udział w XII Prezentacjach Artystycznych „Z BRZECHWĄ I HUMOREM” pod hasłem „Hej góry, moje góry…” organizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 19. Celem prezentacji było: zapoznanie z tradycyjną kulturą góralską: słowem, śpiewem, tańcem i muzyką, rozbudzenie zainteresowań dzieci folklorem polskich górali, rozwijanie zdolności muzycznych oraz aktywności twórczej przedszkolaków, popularyzacja dziecięcej twórczości artystycznej oraz integracja środowisk przedszkolnych. W prezentacji wzięły udział dzieci z grup: Żabki i Jeżyki. Zaprezentowały utwór pt. ,, Hej bystra woda ‘’ w formie piosenki i tańca. Występ naszych przedszkolaków był wspaniały  i został nagrodzony gromkimi brawami. Każdy uczestnik prezentacji otrzymał drobny upominek,  a przedszkole pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową. Atmosfera podczas prezentacji była bardzo gorąca , a w góralski klimat wprowadziły nas  kolorowe stroje i tradycyjna  góralska muzyka.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor