SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA

Nasze przedszkole przystąpiło Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół i przedszkoli pod nazwą SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA
Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 26.01.2015 r. do 30.06.2015 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Szkoły dobrego wychowania” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Regulamin konkursu:
• Celem konkursu jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.
• Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła dobrego wychowania” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 7 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor