Bezpieczne ferie zimowe

Zbliżają się ferie zimowe. Jest to czas wypoczynku i beztroski dla dzieci i młodzieży, jednakże dla rodziców i opiekunów jest okresem, wymagającym szczególnego zainteresowania się warunkami bezpieczeństwa podczas wypoczynku. W jaki sposób ustrzec się nieszczęśliwych wypadków i zadbać o bezpieczeństwo dzieci? Wystarczy przestrzegać kilku zasad, by w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko niebezpieczeństwa.

 

Wspólne wyjazdy samochodem

Pamiętamy o:

– sprawdzeniu stanu technicznego pojazdu i usunięciu usterek,

– zapięciu pasów bezpieczeństwa ( dzieci od 3 do 12 lat, ze wzrostem nie przekraczającym 150 cm przewozimy w specjalnych fotelikach lub siedziskach ochronnych z ważnym atestem),

– zabezpieczeniu kół auta specjalnymi przeciwpoślizgowymi łańcuchami, które pomagają poruszać się po zaśnieżonych i zalodzonych drogach, jeśli odbywamy podróż do miejscowości położonych w górach.

Wyjazd dziecka na zimowisko

Pamiętamy o:

sprawdzeniu , czy organizator posiada zezwolenie na organizowanie zimowiska w oferowanym miejscu, czy posiada informacje dotyczące warunków zakwaterowania i pobytu dzieci ( regulamin i program zimowiska, adres, telefony, co ułatwi kontakt z organizatorem wypoczynku, jak również z wypoczywającym dzieckiem),

– upewnieniu się, że opiekunowie na zimowisku posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe do pracy z dziećmi,

– upewnieniu się, że organizator zapewnia opiekę medyczną,

– upewnieniu się, że organizator zapewnia właściwą opiekę na czas przejazdu na zimowisko,

– kontroli autokaru, przewożącego dzieci i młodzież na miejsce wypoczynku; w tym celu o kontrolę prosimy policję lub Inspekcję Transportu Drogowego,

W czasie pobytu dziecka na zimowisku pamiętamy o:

– wyposażeniu dziecka w kartę telefoniczną, portfel i niezbędną ilość pieniędzy , informację z danymi dziecka oraz adresem i numerem telefonu zimowiska,

– ograniczenie do minimum wyposażenia w wartościowe przedmioty ( biżuteria, wartościowy telefon, markowa odzież, znaczne sumy pieniędzy itp.),

– przypomnieniu dziecku niezbędnych informacji i zasad , by mogło zadbać o własne bezpieczeństwo:

  1. Obowiązek przestrzegania regulaminu zimowiska,
  2. Ograniczenie zaufania wobec osób obcych,
  3. Zakaz oddalania się z miejsca wypoczynku bez wiedzy opiekuna,
  4. Zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu ,
  5. Zachowanie szczególnej ostrożności podczas ruchu pieszego po drodze,
  6. Zachowanie ostrożności podczas zabaw na śniegu- korzystanie tylko i wyłącznie z miejsc przeznaczonych na zabawę,
  7. W przypadku zabłądzenia o drogę i kierunek najlepiej spytać policjanta lub inną osobę w mundurze, np. strażnika miejskiego, żołnierza itp.

 

Ferie zimowe w miejscu zamieszkania dziecka

Dzieci, które będą spędzać okres ferii w miejscu zamieszkania również powinny być  zaznajomione z zasadami bezpieczeństwa.  Należy zadbać o to, aby:

– opiekę nad nimi sprawowały osoby zaufane,

– podopieczni mieli dostęp do numerów tel. do opiekunów, numerów alarmowych na policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe- warto je umieścić przy aparacie telefonicznym,

– wyrobić u dzieci nawyk zamykania drzwi od wewnątrz, ewentualnie przekazać zapasowy klucz zaufanym sąsiadom w razie konieczności interwencji osób dorosłych( np. udzielenia pomocy),

– dziecko miało świadomość niebezpieczeństwa w wyniku wpuszczenia do mieszkania nieznajomej osoby lub takiej, na którą zezwolenia nie udzielają rodzice

 

O kwestii bezpieczeństwa  dzieci należy również pamiętać w sytuacji zabawy poza domem- na placu zabaw, podwórku, lodowisku. Warto pamiętać o tym, aby:

– wyposażyć dziecko w odblaskowe elementy, dzięki którym będzie widoczne po zmroku,

– zadbać o miejsce zabaw dzieci-, które musi być do tego przeznaczone (lodowiska przyszkolne, osiedlowe górki z dala od ruchu pojazdów, itp.) Niedopuszczalne i niebezpieczne mogą okazać się zabawy przy akwenach wodnych, górkach w okolicach ulic, przejazdów kolejowych,

– przestrzec dziecko przed kontaktem z osobą nieznajomą, zwłaszcza zachęcającą do wsiadania do obcego auta, proponującą słodycze, spacer w miejsce ustronne czy zaproszenie do mieszkania, częstującą alkoholem lub papierosami ,

– uczulić dziecko na dokładne zabezpieczenie  klucza do mieszkania pod odzieżą i niepodawanie adresu zamieszkania przypadkowym osobom, a informacje o wyposażeniu mieszkania zachować dla siebie

Wszystkim Rodzicom oraz Dzieciom życzymy wspaniałych, szczęśliwych, a przede wszystkim bezpiecznych ferii zimowych.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor