Życzenia Wielkanocne

Tajemnica Wielkiej Nocy uchyla przed nami swoje drzwi..
Jawi się w blasku poranka Niezwyciężony, Nieśmiertelny Pan!
Zbawca – Jezus Chrystus!
To On przynosi pewność, że nic i nikt nie może odłączyć nas od Miłości Ojca.
Żaden grzech, słabość ani trudność nie będzie przeszkodą na drodze do Źródła Życia – Serca Boga,
bo Bóg jest Większy!
W Nim i z Nim nasze zwycięstwo!

Niech Zmartwychwstały Pan zlewa obfity deszcz błogosławieństw
w Duchu Świętym na każdą chwilę życia.
Niech Jego zwycięska moc i łaska będą towarzyszkami naszej codzienności,
by stawała się ona miejscem spotkania Zmartwychwstałego Pana – w ciszy serca,
ale i spojrzeniu drugiego człowieka, któremu możemy powiedzieć:
Nie bój się! Jezus Żyje i jest przy Tobie!

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego !

Śpiewając radosne Alleluja pamiętamy w modlitwie

Nauczyciele, Pracownicy i Dyrekcja
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor